วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

09 ธ.ค. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓๐ พ.ย. ๖๒ - ๖ ธ.ค. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๕๗ ข่าว จากที่มี ๑๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๒ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒) ประเด็นเชิงลบ ได้แก่ 1. อาชญากรรมในพื้นที่: อส.เดือดยิงอดีตทหารพรานดับ อ้างกวนใจน้องจนเกิดโทสะ  2. เหตุร้ายรายวัน:  ๑) โหดประกบยิงดับ 'หน.โกวิทย์&#...

..อ่านต่อ
02 ธ.ค. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๓-๒๙ พ.ย. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๒๗ ข่าว จากที่มี ๑๕๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖-๒๒ พ.ย. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔๔ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖-๒๒ พ.ย. ๖๒) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การเยียวยา: สภาฯ ตั้งกระทู้ถามเยียวยาเด็กชายแดนใต้-สร้างท่าเรืออ่าวน้ำเมา 2. สิทธิมนุษยชน:  สื่อ 'Wartani' เผยเจ้าหน้าที่ไม่ทราบห...

..อ่านต่อ
25 พ.ย. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๖ - ๒๒ พ.ย. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๕๓ ข่าว จากที่มี ๒๗๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙-๑๕ พ.ย. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๖๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙-๑๕ พ.ย. ๖๒) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การเมือง: ส.ส.ปชป. จี้ 'บิ๊กตู่-รมว.ทรัพย์' ทบทวนคำสั่งย้าย 'ชัยวัฒน์' ลง ๓ จังหวัดชายแดนใต้ 2. เหตุร้ายรายวัน:  ๑) 'โ...

..อ่านต่อ
18 พ.ย. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๙-๑๕ พ.ย. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๒๗๓ ข่าว จากที่มี ๒๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒-๘ พ.ย. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๖๘ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๖๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒-๘ พ.ย. ๖๒) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) ระทึก!! พบระเบิดแสวงเครื่อง ๒ ลูก ซุกหน้าฐาน 'ชคต.บาโงสะโต', ๒) บีอาร์เอ็นรับยิง ชรบ. ๑๕ ศพ และ ๓) ยิงชาวบ้านดับอีก ๒ เด็...

..อ่านต่อ
11 พ.ย. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒ - ๘ พ.ย. ๖๒ พบว่ามีข่าวเชิงบวก ๒๑๕ ข่าว จากที่มี ๑๘๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ ต.ค. ๖๒-๑ พ.ย. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๖๒ ข่าว จากที่มี ๖๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ ต.ค. ๖๒-๑ พ.ย. ๖๒) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) คนร้ายบุกโจมตีจุดตรวจ ชรบ.ในยะลา ดับ ๑๔ ศพ-ชิงปืน! และ ๒) 'ปัตตานี'ป่วน ๔ จุด คาร์บอมบ์บ้าน ตร. 2. การเมือง: ๑...

..อ่านต่อ
06 พ.ย. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๖ ต.ค. ๖๒-๑ พ.ย. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๘๓ ข่าว จากที่มี ๑๗๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙-๒๕ ต.ค. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๖๖ ​ข่าว จากที่มี ๓๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙-๒๕ ต.ค. ๖๒) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. อาชญากรรมในพื้นที่: ๑) ๒ อส.รับเมาหนักยิงพ่อค้าหัวปลาดับคากระบะ ส่วนทหารหนุ่มยังปฏิเสธ จนท.แจ้ง ๓ ข้อหาหนัก และ ๒) ๕ คนร้ายยิงดับ หนุ่มมาเลย์ 2. สิ...

..อ่านต่อ
28 ต.ค. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๙-๒๕ ต.ค. ๖๒ พบว่ามีข่าวเชิงบวก ๑๗๒ ข่าว จากที่มี ๑๙๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๗๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒-๑๘ ต.ค. ๖๒) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ ๑). การศึกษา: ๑) "กศน.ยะลา" เจอวุฒิฯ ปลอมอื้อ ใช้สอบตำรวจ-สมัครเลือกตั้งท้องถิ่น และ ๒) เรื่องเล่าจาก 'เด็กชายขอบ' ขอโอกาส เพื่อสร...

..อ่านต่อ
21 ต.ค. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๒ - ๑๘ ต.ค. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๙๓ ข่าว จากที่มี ๑๘๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕-๑๑ ต.ค. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๗๙ ข่าว จากที่มี ๑๒๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕-๑๑ ต.ค. ๖๒) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) ๔ คนร้ายสวมชุดดำเหิม! คว้าอาก้ายิงถล่มผู้ใหญ่บ้านดับคาร้านน้ำชาปัตตานี และ ๒) คนร้ายซุ่ม ยิงผู้ใหญ่บ้านจะนะสาหัส! ขณะขี่ จยย. กลับจากร้า...

..อ่านต่อ
15 ต.ค. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๕-๑๑ ต.ค. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๘๔ ข่าว จากที่มี ๑๘๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ ก.ย. ๖๒-๔ ต.ค. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๒๔ ข่าว จากที่มี ๗๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ ก.ย. ๖๒-๔ ต.ค. ๖๒) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. สิทธิมนุษยชน: ๑) 'อังคณา' โพสต์ยืนเคียงข้างผู้ปกป้องความยุติธรรม หลังเหตุผู้พิพากษายิงตัวเอง และ ๒) สิทธิเสรีภาพคนไทย 2. เหตุร้ายรายว...

..อ่านต่อ
07 ต.ค. 62
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๘ ก.ย. ๖๒-๔ ต.ค. ๖๒ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๘๗ ข่าว จากที่มี ๑๘๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑-๒๗ ก.ย. ๖๒) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๖๙ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑-๒๗ ก.ย. ๖๒) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) ด่วน! โจรใต้ลอบกัด ซุ่มยิง 'รอง สวป.สภ.บาเจาะ' เสียชีวิตคาที่ และ ๒) ยิงดับผู้ช่วย ผญบ.หญิง น้องสาวเป็น ชรบ.สา...

..อ่านต่อ
หน้า 8 จาก 27 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 263 รายการ