วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ.2566 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

08 มิ.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓๐ พ.ค. ๖๓-๕ มิ.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๑ ข่าว จากที่มี ๑๐๕ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบฯ ๑๗ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การเมือง: แนวร่วมยึดการเมือง-มวลชน ตรึงพื้นที่ชายแดนใต้ หมดโควิด-๑๙...รัฐเจองานหิน 2. สิทธิมนุษยชน: นิธิ เอียวศรีวงศ์: ชาติหน้าตัวผ...

..อ่านต่อ
01 มิ.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๓-๒๙ พ.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๐๕ ข่าว จากที่มี ๑๔๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖-๒๒ พ.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๓ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๖-๒๒ พ.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: คนร้ายควงปืนสงครามกราดยิงชาวบ้านยะหริ่งเสียชีวิต ๑ ราย 2. สิทธิมนุษยชน: ผสานวัฒนธรรมชี้ตัดสัญญาณมือถือหมายเลขที่ยังไม่ยืนย...

..อ่านต่อ
25 พ.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๖-๒๒ พ.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๔๘ ข่าว จากที่มี ๑๔๖ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๙-๑๕ พ.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๙-๑๕ พ.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การบังคับใช้กฏหมาย: 'หมอสุภัทร' โยงต่อพรก.ฉุกเฉินกับรัฐประหารเงียบ สกัดม็อบไล่  2. การศึกษา: แม่เศร้า!ลูก ๕ คนไม่พร้อมเรียนออน...

..อ่านต่อ
18 พ.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๙-๑๕ พ.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๔๖ ข่าว จากที่มี ๑๒๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒-๘ พ.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒-๘ พ.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) อ้างไม่รู้ลั่นได้ไง-เอาลูกซองพาดขา กระสุนเจาะร่าง ๔​ ขวบ  และ  ๒) เมื่อบีอาร์เอ็นเปิดสงคราม 'ไอโอ' เพื่...

..อ่านต่อ
11 พ.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒-๘ พ.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๒๙ ข่าว จากที่มี ๑๒๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๖ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. สิทธิมนุษยชน: นศ.ขอคู่สงครามเคารพหลักมนุษยธรรมช่วง COVID-๑๙ 2. การเมือง: กลุ่ม นศ.ปาตานี ชูแคมเปญเปิดสภาช่วยประชาชน ชี้รัฐแก...

..อ่านต่อ
04 พ.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๓-๑ พ.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๒๘ ข่าว จากที่มี ๑๖๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การยกระดับคุณภาพชีวิต: สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. การบำรุงขวัญกำลังพล: ตร.ธารโต' เครียดทำป...

..อ่านต่อ
27 เม.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๘-๒๔ เม.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๖๘ ข่าว จากที่มี ๑๓๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓ ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๔ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวิต: สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่ 1. การช่วยเหลือประชาชน: มาตรกา...

..อ่านต่อ
20 เม.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๓๘ ข่าว จากที่มี ๑๒๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔-๑๐ เม.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๗ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔-๑๐ เม.ย. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวิต: สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่ 1. การเมือง: ๑๓ ส.ส.สามจังหวัดชา...

..อ่านต่อ
13 เม.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๔ - ๑๐ เม.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๒๔ ข่าว จากที่มี ๑๒๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๒ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การเมือง: ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาหลากหลายมิติเกี่ยวกับ. จชต.​  ของรัฐบาล 2. การเยียวยา: อดีตเลขาฯ ศอ.บต. 'ทวี ...

..อ่านต่อ
07 เม.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๘ มี.ค. ๖๓-๓ เม.ย. ๖๓ มีข่าวเชิงบวก ๑๒๒ ข่าว จากที่มี ๑๐๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๘ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑-๒๗ มี.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวิต (จำนวนผู้ติดเชื้อโควิด ๑๙ ใน จชต.​ ที่เพิ่มมากขึ้น) ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่ 1. การช่วยเหลือประชาชน: มาตรการป้องกันการ...

..อ่านต่อ
หน้า 8 จาก 29 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 289 รายการ