วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

31 ส.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๒-๒๘ ส.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๙๘ ข่าว จากที่มี ๑๓๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕-๒๑ ส.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๖​ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๕-๒๑ ส.ค. ๖๓)       ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นการเมือง (ประชาชนปลดแอก : ทำความรู้จัก ๓ ดาวปราศรัยจากภาคอีสาน กลาง และใต้)       ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แ...

..อ่านต่อ
24 ส.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๕-๒๑ ส.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๓๔ ข่าว จากที่มี ๙๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘-๑๔ ส.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๗ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘-๑๔ ส.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ระเบิด  ๒ ลูกที่ยะรัง ปัตตานี กับระแงะ นราธิวาส ทหารพรานเสียชีวิต ๒ ศพ 2. สิทธิมนุษยชน: ๑) เปิดข้อม...

..อ่านต่อ
17 ส.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๘-๑๔ ส.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๙๕ ข่าว จากที่มี ๙๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ ส.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๘ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ ส.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. สิทธิมนุษยชน: ๑) The Motive รายงานทหารพรานเยี่ยมบ้านผู้ร่วมชุมนุมแฟลชม็อบมัสยิดกรือเซะ  และ ๒) หะยีสุหลง อับดุลกอเดร์ โต๊ะมีนา : ๖๖ ปี บังคับสูญห...

..อ่านต่อ
10 ส.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑-๗ ส.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๙๙ ข่าว จากที่มี ๑๐๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕-๓๑ ก.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๖ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕-๓๑ ก.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. สิทธิมนุษยชน: เครือข่ายอภิสิทธิ์ชน และปมความขัดแย้งทางสังคม 2. ​การเมือง: เยาวชนปาตานีปลดแอกไล่'บิ๊กตู่' หน้ามัสยิดโบราณกรือเซะ 3. ก...

..อ่านต่อ
03 ส.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๕-๓๑ ก.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๐๖ ข่าว จากที่มี ๙๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ ก.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๘ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘-๒๔ ก.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: โจรใจบาปทุบทำลายพระพุทธรูปในวัด จนเศียรแตกกระจาย 2. การเมือง: ๑) อย่าดูถูกพลังเยาวชนรุ่นใหม่ คำเตือนสติคนชื่อ'ประยุทธ์...

..อ่านต่อ
27 ก.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๘-๒๔ ก.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๙๖ ข่าว จากที่มี ๑๑๓ ข่าว ในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ ก.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๑ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑-๑๗ ก.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การเมือง: ๑) แฟลชม็อบนักศึกษา ม.อ.ปัตตานีไล่เผด็จการ ไม่หวั่นผู้บริหารห้ามใช้สถานที่ ๒) ม็อบนักศึกษาใต้ยันอีสานพรึ่บ ใส่เสื้อดำชูสัญลักษณ์ส...

..อ่านต่อ
20 ก.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๑-๑๗ ก.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๓ ข่าว จากที่มี ๘๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔-๑๐ ก.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔๙ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๔๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๔-๑๐ ก.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) 'ลอบกัด'กดบึ้มทหารพราน ชุดคุ้มครองครูพลีชีพ ๑ นาย และ ๒) เจ็บเพิ่มเป็น ๑๐ ราย! เหตุโจรใต้วางระเบิดชุด เคลื่อนที่ เร็วที่...

..อ่านต่อ
13 ก.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๔-๑๐ ก.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๘๘ ข่าว จากที่มี ๑๖๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔๓ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การบังคับใช้กฎหมาย: การบังคับใช้กฎหมายพิเศษ จากมินดาเนาสู่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2. เหตุร้ายรายวัน: ๑) โจรใต้ใช้แผนลวงทหารฯ...

..อ่านต่อ
06 ก.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๗ มิ.ย. ๖๓-๓ ก.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๖๑ ข่าว จากที่มี ๑๐๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๔ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การเมือง: งบ ๒๕๖๔ : ฝ่ายค้านข้องใจงบดับไฟใต้ เปลี่ยนชื่อโครงการ “ตบตาสภา” แต่ตั้งเป้า “ปรับทัศนคติ” ประชาชนตา...

..อ่านต่อ
29 มิ.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๐-๒๖ มิ.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๐๙ ข่าว จากที่มี ๑๐๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๓ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓-๑๙ มิ.ย. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ เหตุร้ายรายวัน: ยิง ๒ ศพ ผู้ช่วย ผญบ.-หนุ่มโรงงาน ประเด็นข่าวเชิงบวก ได้แก่ ๑) ยาเสพติด: ๑) จับยาบ้า ๒ ล้านเม็ดรายใหญ่ภาคใต้, ๒) รวบค้ายาบ้า-เงินห...

..อ่านต่อ
หน้า 3 จาก 26 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 251 รายการ