วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

23 พ.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๔-๒๐ พ.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๓๘ ข่าว จากที่มี ๗๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ พ.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๗ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๗-๑๓ พ.ย. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การเมือง: ๔ จว.ใต้รอฟังข่าว กลิ่นทุจริตเลือกตั้ง 2. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: รายงานพิเศษ: จับตา'องค์กรต่างชาติ'ยกขบวนเ...

..อ่านต่อ
16 พ.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๗ - ๑๓ พ.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๗๘ ข่าว จากที่มี ๑๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๖ พ.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าว เชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๗ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ต.ค. ๖๓ - ๖ พ.ย. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การยกระดับคุณภาพชีวิต: โควิดประชิดไทย ทั้งพม่าและมาเลเซีย ปัญหาและทางออก  2. เหตุร้ายรายวัน: ลอบบึ้มชุดรปภ.ครูนรา...

..อ่านต่อ
09 พ.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๓ -๖ พ.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๗ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๐๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๐ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ - ๓๐ ต.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ใช้ความรุนแรงไม่ใช่ทางออกไฟใต้ ทุกอย่างดับได้ด้วยการพัฒนา  2. เหตุร้ายรายวัน: คนร้า...

..อ่านต่อ
03 พ.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๔-๓๐ ต.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก  ๑๐๑ ข่าว จากที่มี ๙๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗-๒๓ ต.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต.  มีข่าวเชิงลบ ๑๕ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๓๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗-๒๓ ต.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เศรษฐกิจและการสร้างรายได้: ๑) จี้รื้อ'จะนะ'สร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษ, ๒) กลัวเจ๊งเดินรถโดยสารเบตง และ ๓) บทความพิเศษ: โควิดประชิดไทย ...

..อ่านต่อ
26 ต.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๗ - ๒๓ ต.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๙๘ ข่าว จากที่มี ๑๐๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๖ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน:  กระหน่ำยิง 'ผู้ช่วยผญบ.ปัตตานี' ดับ ขณะจะไปโรงเชือดไก่ส่งตลาด 2. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) ทหารขอโทษป...

..อ่านต่อ
19 ต.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๖ ต.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๐๐ ข่าว จากที่มี ๙๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ ต.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๘ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓ - ๙ ต.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การเมือง:  รากฐาน ความคิด ของ คณะราษฎร 2563 สถานะ ม็อบมุ้งมิ้ง 2. เหตุร้ายรายวัน: ๑) โจรใต้ป่วนซุ่มยิง ทหารเจ็บ ๒ ชุดคุ้มครองครู ลวงบึ้ม...

..อ่านต่อ
14 ต.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓ - ๙ ต.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๙๓ ข่าว จากที่มี ๑๒๒ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๗ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ ก.ย. ๖๓ - ๒ ต.ค. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน:  ลอบบึ้มทหารพราน 2. การ รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน: ดับคาฐาน! อส.นราธิวาส ยิงกันเอง เสียชีวิต ๑ นาย 3.&nb...

..อ่านต่อ
05 ต.ค. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้น จากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๖ ก.ย. ๖๓-๒ ต.ค. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๒๒ ข่าว จากที่มี ๑๐๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙-๒๕ ก.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๗ ข่าวในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙-๒๕ ก.ย. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. อาชญากรรมในพื้นที่:  ยิงวัยรุ่นยะลาสิ้นชื่อ 2. การพูดคุยเพื่อสันติสุข: แม่ทัพภาค ๔ คนใหม่กับยุทธการ' ดับไฟใต้' และทำไ...

..อ่านต่อ
28 ก.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๙ - ๒๕ ก.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๐๗ ข่าว จากที่มี ๑๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒-๑๘ ก.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๕ ข่าว ในสัปดาห์นี้ จากที่มี ๒๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒-๑๘ ก.ย. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน:  ประกบยิง ผช.ผญบ.ปัตตานีดับ 2. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ๑) เมืองอุตสาหกรรมจะนะ รัฐจะเดินหน้า - ถอยหลัง ฟังเสียง...

..อ่านต่อ
23 ก.ย. 63
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๒-๑๘ ก.ย. ๖๓ พบว่า มีข่าวเชิงบวก มีข่าวเชิงบวก ๑๑๕ ข่าว จากที่มี ๑๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕-๑๑ ก.ย. ๖๓) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต.  มีข่าวเชิงลบ ๒๕ ข่าว จากที่มี ๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๕-๑๑ ก.ย. ๖๓) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การเมือง: ๑) ราคาที่ต้องจ่าย (เพิ่ม) ให้คลองไทย ความพังพินาศของทะเลอันดามัน!, ๒) หมอสุภัทร ตอบ สธ.จะป้องกัน โควิด-19 ระบาดม็อบ 19 กันยาอย่...

..อ่านต่อ
หน้า 3 จาก 27 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 263 รายการ