วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ.2566 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

24 พ.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๕-๒๑ พ.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๙๗ ข่าว จากที่มี ๑๓๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘-๑๔ พ.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๐ ข่าว จากที่มี  ๔๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๘-๑๔ พ.ค. ๖๔)  ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ป่วนสุไหงปาดี! คนร้ายลอบวางระเบิด จนท.ทหารบาดเจ็บ ๓ นาย 2. การยกระดับคุณภาพชีวิต: การแ...

..อ่านต่อ
17 พ.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๘-๑๔ พ.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๓๘ ข่าว จากที่มี ๑๑๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ พ.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่ เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๔๑ ข่าว จากที่มี ๑๓ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑-๗ พ.ค. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้: ผลกระทบทางเศรษฐกิจ ที่เกิดขึ้นจากแพร่ระบาดโควิด 2. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต : มิติใหม่ไ...

..อ่านต่อ
10 พ.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑-๗ พ.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๒ ข่าว จากที่มี ๑๕๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔-๓๐ เม.ย. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๑๔ ข่าว จากที่มี ๖๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ - ๓๐ เม.ย. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: คนร้ายใช้อาวุธปืนยิงขบวนรถไฟในพื้นที่นราธิวาส 2. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: บีอาร์...

..อ่านต่อ
03 พ.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๔ - ๓๐ เม.ย. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๕๔ ข่าว จากที่มี ๑๑๕ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๔)  ในส่วนของ ข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต.  มีข่าวเชิงลบ ๖๖ ข่าว จากที่มี ๑๗ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๔) ประเด็นสำคัญจากสื่อมวลชนภายในประเทศ ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การเมือง: ๑) 'อันวาร์'ชี้ประชาธิปัตย์เจอภัยคุกคามการเมือง และ ๒) รายงานพิเศษ: จะไล่ฝรั่ง...

..อ่านต่อ
26 เม.ย. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๗ - ๒๓ เม.ย. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๕ ข่าว จากที่มี ๘๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ เม.ย. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่ เกี่ยวข้องกับ จชต.  มีข่าวเชิงลบ ๑๗ ข่าว จากที่มี ๒๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ - ๑๖ เม.ย. ๖๔) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: เคลียร์ข้อสงสัย! จ่ายเบี้ยเลี้ยง-เสี่ยงภัย ตชด. ๒ จวชต. ทำไมล่าช้า? ได้เงินเมื่อไหร่? 2. เหตุร้าย...

..อ่านต่อ
19 เม.ย. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๐-๑๖ เม.ย. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๘๔ ข่าว จากที่มี ๑๒๑ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓-๙ เม.ย. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๘ ข่าว จากที่มี ๓๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๓-๙ เม.ย. ๖๔) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: ๑) รุนแรงไม่แพ้เสียงปืน-ระเบิด 'สงครามข่าว'ปลายด้ามขวาน และ ๒) รายงานพิเศษ: แนวรบชายแดนใต้ ๑๗ ปีที่ไม่เปลี่ยน เด...

..อ่านต่อ
12 เม.ย. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๓-๙ เม.ย. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๒๑ ข่าว จากที่มี ๘๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ มี.ค. ๖๔-๒ เม.ย. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง กับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๖ ข่าว จากที่มี ๒๐ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๗ มี.ค. ๖๔-๒ เม.ย. ๖๔) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การเมือง: ๑) รายงานพิเศษ: 'ไฟใต้'ดับไม่ได้ เพราะ'ไม่เข้าใจ' หรือ'ชุดความจริง'คนละชุด! และ ๒) เปิดศึก อีกรอบ แก้ไขร...

..อ่านต่อ
07 เม.ย. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๗ มี.ค. ๖๔ - ๒ เม.ย. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๘๔ ข่าว จากที่มี ๑๐๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐-๒๖ มี.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าว เชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง กับ จชต.  มีข่าวเชิงลบ ๒๐ ข่าว จากที่มี ๓๙ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๒๐-๒๖ มี.ค. ๖๔) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การยกระดับคุณภาพชีวิต: ยูนิเซฟเผยผลสำรวจเด็กชายแดนใต้รับวัคซีนน้อย-ทักษะเรียนรู้ต่ำกว่าเกณฑ์ 2. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์...

..อ่านต่อ
29 มี.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๐-๒๖ มี.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๐๙ ข่าว จากที่มี ๑๑๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓-๑๙ มี.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๓๙ ข่าว จากที่มี ๒๔ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๑๓-๑๙ มี.ค. ๖๔) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน: อดีตมือปราบน้ำมัน เถื่อนร้องรัฐ!! 2. การยกระดับคุณภาพชีวิต: เยาวชนปัตตานีค้านขยายผังเมือง (โครงการหนองจิก) ...

..อ่านต่อ
22 มี.ค. 64
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๓-๑๙ มี.ค. ๖๔ พบว่า มีข่าวเชิงบวก ๑๑๖ ข่าว จากที่มี ๑๕๘ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔) ในส่วนของข่าวเชิงลบที่เกี่ยวข้องกับ จชต. มีข่าวเชิงลบ ๒๔ ข่าว จากที่มี ๒๖ ข่าวในสัปดาห์ที่แล้ว (๖ - ๑๒ มี.ค. ๖๔) ประเด็นข่าวเชิงลบ ได้แก่ 1. สิทธิมนุษยชน: ๑) ทนายสมชายอยู่ที่ไหน? ๑๗ ปีที่สูญหายสังคมไทยยังไม่ลืม  และ  ๒) จะนะร่วม ปกป้อง บางกลอย 2. เหตุร้ายรายวัน: คนร้ายป่วนยะล...

..อ่านต่อ
หน้า 3 จาก 29 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 289 รายการ