วันจันทร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ.2566 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

06 มี.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๒๕ ก.พ. – ๓ มี.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๑๙ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ – ๒๔ ก.พ.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้นร้อยละ ๗๕ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว  (๑๙ – ๒๔ ก.พ.๖๐)       ในสัปดาห์นี้ ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ คือ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (ได้แก่ ๑) คาร์บอมบ์ฐาน ตชด.เทพา คล้ายบึ้มด่านเกาะหม้อแกง เร่งแกะรอยล่าตัว, ๒) ถล่ม ผช.ผญบ. ยกครัว ๔ ศพ, ๓) โจรใต้ป่วนปัตตานี ยิง รปภ.ดับ-สั...

..อ่านต่อ
27 ก.พ. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๑๙ – ๒๔ ก.พ.๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๔๓ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑ – ๑๘ ก.พ.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลงร้อยละ ๒๗ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว  (๑๑ – ๑๘ ก.พ.๖๐)       ในสัปดาห์นี้ ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ คือ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (คนร้ายลอบวางระเบิดอาสาสมัครฯ ทำบาดเจ็บ ๔ ราย)       ในส่วนของประเด็นเชิงบวก คือ ประเด็น รปภ.ชีวิต/ทรัพย์สิน (ได้แก่ ๑) จนท.คุมเข้มเบต...

..อ่านต่อ
25 ก.พ. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๑๑ – ๑๘ ก.พ.๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๑๑ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๔ – ๑๐ ก.พ.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลงร้อยละ ๑๙ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว  (๔ – ๑๐ ก.พ.๖๐)       ในสัปดาห์นี้ ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ คือ ประเด็นสิทธิมนุษยชน (แอมเนสตี้ย้ำไทยถอนฟ้อง ๓ นักปกป้องสิทธิฯ ที่เผยรายงานทรมานภาคใต้) และ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (ได้แก่ ๑) เผาป่วน‘ยะลา’ โจรใต้ลงมือดักหน้า OIC ลง...

..อ่านต่อ
16 ก.พ. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๔ – ๑๐ ก.พ.๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๑๕ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ ม.ค. - ๓ ก.พ.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๒๕ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว       ในสัปดาห์นี้ ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ คือ ประเด็นสิทธิมนุษยชน (ได้แก่ แด่... นักปกป้องสิทธิมนุษยชน) และประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) บุกยิงเถ้าแก่รับซื้อเศษยาง ชาวบ้านถูกลูกหลงดับด้วย, ๒) ๓ คนร้ายใช้อาวุธสงครามกราดยิง อบต.ปิยามุมังดับ, ๓) กลุ่...

..อ่านต่อ
06 ก.พ. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๒๘ ม.ค. - ๓ ก.พ.๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๒๓ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ – ๒๗ ม.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๕๓ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว  (๒๑ – ๒๗ ม.ค.๖๐)       ในสัปดาห์นี้ ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ คือ ประเด็นอาชญกรรมในพื้นที่ (ได้แก่ แก๊งขโมยยางก้อนถ้วยอาละวาดหนัก), ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (ได้แก่ ๑) คนร้ายยิงทหารพรานดับหน้ามัสยิด หลังประกอบพิธีละหมาดวันศุกร์ และ ๒) ลอบวางระเบิดช...

..อ่านต่อ
06 ก.พ. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๒๑ – ๒๗ ม.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๖ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ – ๒๐ ม.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๖ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว  (๑๔ – ๒๐ ม.ค.๖๐)       ในสัปดาห์นี้ ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ คือ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน  (ได้แก่ ๑) ลอบวางระเบิดชาวบ้านในพื้นที่ อ.ธารโต หลังกลับจากหาของป่า บาดเจ็บ ๓ ราย, ๒) ใช้เอ็ม ๑๖ ซุ่มยิง ปลัดอบต.รามัน และ ๓) ประกบยิง ๒ ผัวเมียได้รับบ...

..อ่านต่อ
25 ม.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๑๔ – ๒๐ ม.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลง ร้อยละ ๑.๔๐ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๗ ม.ค. – ๑๓ ม.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๖ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว        ในสัปดาห์นี้ ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (ผกร. ยิงถล่มป้อม ชรบ.บ้านตะโละฮานะ ยะลา คาดสร้างสถานการณ์)       ในส่วนของประเด็นเชิงบวก สรุปได้ดังนี้ ประเด็นวัฒนธรรมและวิถีชีวิต (พสธร ทรงถ...

..อ่านต่อ
19 ม.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๗ ม.ค. – ๑๓ ม.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ค่อนข้างคงที่ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ธ.ค.๕๙ – ๖ ม.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ธ.ค.๕๙ – ๖ ม.ค.๖๐) ร้อยละ ๔๔       ในสัปดาห์นี้ ไม่มีประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ       ในส่วนของประเด็นเชิงบวก สรุปได้ดังนี้ ประเด็นเศรษฐกิจฯ (กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม เร่งขยาย ๗ สนามบินภูธร รับผู้โดยสารเพิ่ม), ประเด็นความร่วมมือของภ...

..อ่านต่อ
09 ม.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๓๑ ธ.ค.๕๙ – ๖ ม.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ – ๓๐ ธ.ค.๕๙) ร้อยละ ๔๖ ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้นกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ – ๓๐ ธ.ค.๕๙) ร้อยละ ๗๘       ในสัปดาห์นี้ ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นอาชญากรรมในพื้นที่ (อุกอาจบุกยิงอดีต ผอ.รร. เลือดสาด กลางตลาดยะลา)       ในส่วนของประเด็นเชิงบวก สรุปได้ดังนี้ ประเด็นการช่วยเหลือประชาชน (พล.อ.ประยุทธ์...

..อ่านต่อ
04 ม.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๒๔ – ๓๐ ธ.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลงกว่าสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ – ๒๓ ธ.ค.๕๙) ร้อยละ ๕ ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้นมากกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ – ๒๓ ธ.ค.๕๙) ร้อยละ ๑๑       ในสัปดาห์นี้ ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ คนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ สภ.รือเสาะ ริมถนนสายรือเสาะ จะกว๊ะ       ในส่วนของประเด็นเชิงบวก สรุปได้ดังนี้       ๑. ป...

..อ่านต่อ
หน้า 25 จาก 29 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 289 รายการ