วันพุธที่ 01 ธันวาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

17 ก.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๘ - ๑๔ ก.ย. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ ก.ย. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑ - ๗ ก.ย. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) พลีชีพ! โจรชั่วซุ่มยิงทหารพรานปัตตานีเจ็บ ๔ ดับ ๒ นาย, ๒) ชาวบ้านปัตตานีถูกยิงดับ ๑ รายเจ็บ ๑ ราย จนท.ตรวจยึดระเบิด – รวบ ๓ ผู้ต้องสงสัย...

..อ่านต่อ
10 ก.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑ - ๗ ก.ย. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๖ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓๑ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. สิทธิมนุษยชน: ๑) ลดาวัลลิ์ วอนรัฐบาลอย่าละเลยการละเมิดสิทธิเด็กในภาคใต้ และ ๒) อาศัยช่องโหว่กฎหมาย เปิดธุรกิจแต่งงานกับเด็ก การันตีทำ ไม่ได้ยินดีคืนเงิน 2.&n...

..อ่านต่อ
04 ก.ย. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๕ - ๓๑ ส.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๑๘ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๒๙ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) โจมตีเชิงสัญลักษณ์ขวางงานพัฒนา, ๒) คนร้ายขี่ จยย.ประกบยิงถล่ม ๕ นัด ถูกอดีตสารวัตรกำนันรือเสาะ ดับคาที่, ๓) ซุ่มยิงหนุ่ม ต่างถิ่นเจ็บ ด.ช.วัย ๑๔ อ...

..อ่านต่อ
27 ส.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๘ - ๒๔ ส.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ค่อนข้างคงที่ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๑๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) ๔ คนร้าย ขี่ จยย. ขว้างระเบิด ใส่บ้านเรือนราษฎรปัตตานี เจ็บ ๒ ราย, และ ๒) ซุ่มยิงตำรวจปัตตานีมือปราบผู้ก่อความไม่สงบบาดเจ็บ 2. การบำรุงขวัญกำล...

..อ่านต่อ
19 ส.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๑ - ๑๗ ส.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔๒ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ ส.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔๗ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๔ - ๑๐ ส.ค. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) ซวยเลือกที่ปิ้งปลาจุดฝังระเบิด บึ้มสะเก็ดทะลุปอดสาหัส, ๒) ซุ่มยิง ชรบ.ยะรัง ดับคาจุดตรวจ และ ๓) คนร้ายระดมยิงทหารพรานดับ ๑ขณะกำลังเปิดไฟสว...

..อ่านต่อ
14 ส.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๔ - ๑๐ ส.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๑๘ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ ก.ค. ๖๑ - ๓ ส.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๘ ก.ค. ๖๑ - ๓ ส.ค. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. สิทธิมนุษยชน: เครือข่ายคุ้มครองเด็กและผู้หญิงของไทย เช่น กลุ่มด้วยใจ คณะทำงานโครงการวาว(VAW) เครือข่ายแกนนำสตรีสี่ภาค(ภาคใต้) เครือข่ายผู้หญิงภาคปร...

..อ่านต่อ
06 ส.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๘ ก.ค. ๖๑ - ๓ ส.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๘ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ ก.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๕๐ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๑ - ๒๗ ก.ค. ๖๑)       ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ สิทธิมนุษยชน: ๑) ๒๐ องค์กรสิทธิฯ จี้ป้องกันสมรสก่อนวัยอันควร หลังอิหม่ามชาวมาเลย์วัย ๔๑ แต่ง ด.ญ.ชาวนราฯ ๑๑ ขวบ และ ๒) ทหารพรานบุกอุ้มนักสิทธิ...

..อ่านต่อ
30 ก.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๒๑ - ๒๗ ก.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ คงที่เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ - ๒๐ ก.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๙ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๑๔ - ๒๐ ก.ค. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: รัวกระสุนถล่มชาวบ้านหาของป่าเจ็บ ๔ ที่สุไหงปาดี 2. อาชญากรรมในพื้นที่: คนร้ายควงอาวุธสงครามยิงรถอดีต อส.ยะลา เจ็บสาหัส คาดปมแค้นส่วนตัว 3. การพูดคุ...

..อ่านต่อ
23 ก.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๑๔ - ๒๐ ก.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๙ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ ก.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ เพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๗ - ๑๓ ก.ค. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. สิทธิมนุษยชน: ใบอนุญาตแต่งเด็ก ช่องลับ ๔ จังหวัดไทย 2. เหตุร้ายรายวัน: ดักยิงสามีดับต่อหน้าเมียระหว่างทางกลับบ้าน 3. อาชญากรรมในพื้นที่: ๑) ซุ่มยิ...

..อ่านต่อ
16 ก.ค. 61
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      จากการติดตามสถานการณ์ข่าวที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของสื่อมวลชนภายในประเทศในช่วงวันที่ ๗ - ๑๓ ก.ค. ๖๑ พบว่า ข่าวเชิงบวกมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๑๔ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ มิ.ย. ๖๑ - ๖ ก.ค. ๖๑) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ ลดลง ร้อยละ ๖๔ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๓๐ มิ.ย. ๖๑ - ๖ ก.ค. ๖๑) ภาพข่าวสำคัญเชิงลบ ได้แก่ 1. เหตุร้ายรายวัน: ๑) โจรใต้ป่วนตากใบ! วางระเบิดเสาไฟฟ้า ๒ ต้นบ้านตะปอเยาะ และ ๒) คนร้ายประกบยิงทหารหน่วยพัฒนาฯ ที่เจาะไอร้องดับ ๑ 2. อาชญากรรมในพ...

..อ่านต่อ
หน้า 17 จาก 29 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 289 รายการ