วันอาทิตย์ที่ 08 ธันวาคม พ.ศ.2562 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

สรุปสถานการณ์ 3 จชต.

19 ม.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๗ ม.ค. – ๑๓ ม.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ค่อนข้างคงที่ เมื่อเทียบสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ธ.ค.๕๙ – ๖ ม.ค.๖๐) ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (๓๑ ธ.ค.๕๙ – ๖ ม.ค.๖๐) ร้อยละ ๔๔       ในสัปดาห์นี้ ไม่มีประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ       ในส่วนของประเด็นเชิงบวก สรุปได้ดังนี้ ประเด็นเศรษฐกิจฯ (กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม เร่งขยาย ๗ สนามบินภูธร รับผู้โดยสารเพิ่ม), ประเด็นความร่วมมือของภ...

..อ่านต่อ
09 ม.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๓๑ ธ.ค.๕๙ – ๖ ม.ค.๖๐ ข่าวเชิงบวกมีความถี่เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ – ๓๐ ธ.ค.๕๙) ร้อยละ ๔๖ ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้นกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (๒๔ – ๓๐ ธ.ค.๕๙) ร้อยละ ๗๘       ในสัปดาห์นี้ ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นอาชญากรรมในพื้นที่ (อุกอาจบุกยิงอดีต ผอ.รร. เลือดสาด กลางตลาดยะลา)       ในส่วนของประเด็นเชิงบวก สรุปได้ดังนี้ ประเด็นการช่วยเหลือประชาชน (พล.อ.ประยุทธ์...

..อ่านต่อ
04 ม.ค. 60
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๒๔ – ๓๐ ธ.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลงกว่าสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ – ๒๓ ธ.ค.๕๙) ร้อยละ ๕ ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้นมากกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (๑๗ – ๒๓ ธ.ค.๕๙) ร้อยละ ๑๑       ในสัปดาห์นี้ ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ คนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ สภ.รือเสาะ ริมถนนสายรือเสาะ จะกว๊ะ       ในส่วนของประเด็นเชิงบวก สรุปได้ดังนี้       ๑. ป...

..อ่านต่อ
26 ธ.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๑๗ – ๒๓ ธ.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลงกว่าสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ – ๑๖ ธ.ค.๕๙) ร้อยละ ๗ ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่คงที่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (๑๐ – ๑๖ ธ.ค.๕๙)       ในสัปดาห์นี้ไม่มีประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ       ในส่วนของประเด็นเชิงบวก สรุปได้ดังนี้       ๑) ประเด็นการเมือง ได้แก่ “พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช.กลาโหม ในฐานะหัวหน้าผู้แทนพิเศษรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาค...

..อ่านต่อ
19 ธ.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ​ในช่วงวันที่ ๑๐ – ๑๖ ธ.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลงกว่าสัปดาห์ที่แล้ว (๓ – ๙ ธ.ค.๕๙) ร้อยละ ๑๘ ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลงกว่าสัปดาห์ที่แล้ว ร้อยละ ๔๓       ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน ได้แก่ ๑) ผกร. ลอบวางระเบิดที่จุดชนวนด้วยวิทยุสื่อสารใส่ทหารชุดรักษาความปลอดภัยคณะครูใน อ.จะแนะ จ.นราธิวาส พบผู้บาดเจ็บกว่า ๘ ราย เคราะห์ดีไม่มีใครเสียชีวิต และ ๒) ผกร. ลอบวางระเบิดแสวงเครื่อง ดักสังหารเจ้าหน้าท...

..อ่านต่อ
13 ธ.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

      ในช่วงวันที่ ๓ – ๙ ธ.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวกมีความถี่เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ พ.ย. – ๒ ธ.ค.๕๙) ร้อยละ ๑๔ ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลงกว่าสัปดาห์ที่แล้ว (๒๖ พ.ย. – ๒ ธ.ค.๕๙) ร้อยละ ๕๓       ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (๑) ผกร. ขับรถตามประกบยิงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครในพื้นที่ หมู่ ๒ ต.ดอนรัก อ.หนองจิก เสียชีวิตพร้อมภรรยาที่นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์, ๒) ผกร. ไม่ทราบจำนวน ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดขนาบยิง นายประดับ มาอิน...

..อ่านต่อ
05 ธ.ค. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๒๕ พ.ย. – ๒ ธ.ค.๕๙ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลงกว่าสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ – ๒๕ พ.ย.๕๙) ประมาณร้อยละ ๒๓ ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่เพิ่มขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้ว (๑๙ – ๒๕ พ.ย.๕๙) ประมาณร้อยละ ๔๖       ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน ( ๑) ผกร. ลอบวางระเบิดแสวงเครื่อง บริเวณบนถนนริมเขื่อน ก่อนถึงจุดตรวจสะพานดำ ทหารพลีชีพ ๑ บาดเจ็บ ๓ ราย, ๒) ลอบยิง ชรบ.บ้านลีมาปูโละ ตั้งปมเรื่องส่วนตัว-สร้างสถานการณ...

..อ่านต่อ
28 พ.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๑๙ – ๒๕ พ.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวกมีความถี่ลดลงกว่าสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ – ๑๘ พ.ย.๕๙) ประมาณร้อยละ ๑๔ ในส่วนของข่าวเชิงลบมีความถี่ลดลงกว่าสัปดาห์ที่แล้ว (๑๒ – ๑๘ พ.ย.๕๙) ประมาณร้อยละ ๔๖       ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นเหตุร้ายรายวัน (คนร้ายวางระเบิดในสวนยางข้างโรงเรียนใน อ.มายอ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ ชุด รปภ. แต่เกิดระเบิดขึ้นก่อน จึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต)        ...

..อ่านต่อ
21 พ.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๑๒ – ๑๘ พ.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวกมีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒๘ ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง จชต. มีแนวโน้มความถี่เพิ่มขึ้น เฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๘๕ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๕ – ๑๑ พ.ย.๕๙)       ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นอาชญากรรมในพื้นที่ (ลอบยิงชาวสวนที่เบตง ด้วยเอ็ม ๑๖ ร่างพรุนเสียชีวิตข้างบ้าน), และประเด็นเหตุร้ายรายวัน (ผกร.ลอบวางระเบิด อส.หลังกลับจากฝึกทบทวน)    ...

..อ่านต่อ
15 พ.ย. 59
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

๑. บทสรุปผู้บริหาร       ในช่วงวันที่ ๕ – ๑๑ พ.ย.๕๙ ข่าวเชิงบวกมีแนวโน้มความถี่ลดลง เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๒๔ ในส่วนของข่าวเชิงลบ ที่เกี่ยวข้อง จชต. มีแนวโน้มความถี่ลดลง เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๔๓ เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว (๒๙ ต.ค.-๔ พ.ย.๕๙)       ในสัปดาห์นี้ ประเด็นที่ส่งผลกระทบเชิงลบ ได้แก่ ประเด็นการพูดคุยเพื่อสันติสุข (สื่อมวลชนวิพากษ์วิจารณ์ว่า เวทีพูดคุยสันติภาพเมื่อ ๒๕ ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ เดินทางไปพูดคุยกับกลุ่มผู้...

..อ่านต่อ
หน้า 16 จาก 20 หน้า แสดง 10 จากทั้งหมด 192 รายการ