วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

องคมนตรี เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 19 มี.ค. 2563 18:30 น. | หมวดหมู่ การบำรุงขวัญกำลังพล
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 07.45 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจรวมทั้งเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ ฐานปฏิบัติการส้มป่อย ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ในการนี้ องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใย และทรงให้กำลังใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ต่อจากนั้น
เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ จ่าสิบเอก สุภาพ ตะเคียนทอง และ อาสาสมัครทหารพราน กิตติชัย อินปืน ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่ ขณะปฏิบัติการพิสูจน์ทราบพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่บ้านกะลูแป ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 และเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่กำลังพลและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ โรงพยาบาลต่าง ๆ ดังนี้
ที่โรงพยาบาลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่กำลังพลและราษฎร ได้แก่ จ่าสิบเอก ดวงดี เปาทอง กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนสงครามยิงไล่เจ้าหน้าที่ ขณะเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการพิสูจน์ทราบพื้นที่เป้าหมาย ในพื้นที่บ้านเบญญา ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2563 ดาบตำรวจ เสรี ศรีนรัตน์ สิบตำรวจเอก ธนินสรณ์ พรหมกุล สิบตำรวจโท มูหาหมัด ลอตันหยงฮาซัน สิบตำรวจตรี ธีระพล จีนใหม่ นางสาวอริสรา จริงสันเทียะ นางสาวสายทิพย์ สุคง นายอับดุลฮาดี เจ๊ะยอ นายมาวันดี รามันห์สิริวงศ์ นายมูกะตา หะไร กำลังพลและราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดบริเวณหน้าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 และที่โรงพยาบาลค่ายอิงคยุทธบริการ อำเภอหนอกจิก จังหวัดปัตตานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ ร้อยโท ต่อตระกูล ปั้นสำรอง สิบโท สุขเกษม บุตรน้อย อาสาสมัครทหารพราน พรชัย แปลงคิดใส และอาสาสมัครทหารพราน ฮาฟิส เมาะมูซอ กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 22 ที่ 47 ที่ 43 และที่ 41 ได้สนธิกำลังร่วม 3 ฝ่าย เข้าขยายผลบังคับใช้กฎหมายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ จึงเกิดการยิงปะทะบริเวณริมแม่น้ำสายบุรี บ้านเบญญา หมู่ที่ 2 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563
จากนั้น เวลา 11.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปวางที่หน้าหีบศพ จ่าสิบเอก เสนีย์ พงษ์สมบัติ ที่เสียชีวิตจากเหตุผู้ก่อเหตุรุนแรงใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่เจ้าหน้าที่ ขณะปฏิบัติการพิสูจน์ทราบพื้นที่เป้าหมายในพื้นที่บ้านกะลูแป ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 และตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดสุวรรณากร อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า สิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้องคมนตรีเชิญพวงมาลาพระราชทาน และพวงมาลาประทาน วางที่หน้าหีบศพด้วย
ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ สิบตำรวจโท ชิษณุพงศ์ ชุมสุวรรณ กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจ ขณะออกตรวจบริเวณบ้านซากอ หมู่ที่ 1 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 และนายจักรกฤษณ์ รัตนพันธ์ ราษฎรที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุระเบิดบริเวณหน้าศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โอกาสนี้ องคมนตรี ได้สอบถามถึงอาการของผู้ได้รับบาดเจ็บ พร้อมเชิญพระราชกระแสที่ทรงห่วงใยกำลังพล เจ้าหน้าที่และราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแก่กำลังพลและราษฎร รวมถึงครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

ที่มา: www.siamrath.co.th
News Code: royal g:siamrath g:agency p:wsr v:netnews

Comment
Related