วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

เตรียมจ้างเหมาบริการงานเกษตรในฟาร์มตัวอย่าง

 31 ก.ค. 2563 02:18 น. | หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทาน ได้จัดทำโครงการฟาร์มตัวอย่าง ต้านภัยโควิด-19 ขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เช่น ตกงาน ขาดรายได้ กลับถิ่น ฐานภูมิลำเนา โดยน้อมนำโครง การฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อช่วยเหลือประชาชนในลักษณะ การจ้างแรงงาน ให้ประชาชนมีรายได้ควบคู่ไปกับการฝึกอบรมองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านพัฒนาฝีมือแรงงาน และด้านการเกษตร โดยใช้แนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ดำเนินการใน 17 จังหวัด รวม 30 ฟาร์ม
นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ แบ่งการดำเนินการเป็น 3 ระยะ คือ เตรียมพื้นที่ปฏิบัติงาน จำหน่ายแบ่งปันและจัดตั้งกลุ่มวิสาห กิจเพื่อสังคม และขยายผลสร้างเครือข่าย (พอเพียง) โดยในระยะแรก กรมส่งเสริมการเกษตรได้สนับสนุนพืชผัก สวนครัวให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2563 รวมทั้งสิ้น 1,104 คน ใน 17 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง สกลนคร นครพนม มุกดาหาร มหาสารคาม บึงกาฬ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี อ่างทอง สิงห์บุรี ราชบุรี นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และพัทลุง
ขณะนี้เข้าสู่ระยะที่ 2 กรมส่งเสริมการเกษตร เตรียมดำเนินการจ้างเหมาบริการงานเกษตรผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในอัตรา 150 บาท/คน/วัน โดยจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่ ช่วงสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นระยะเวลา 45 วัน (ไม่รวมวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เพื่อเป็นแหล่ง อาหาร และจ้างแรงงานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นอกจากนี้ ในพื้นที่โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ ใน 17 จังหวัด ยังเป็นแหล่งเรียนรู้งานด้านการเกษตรจนสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ในอนาคตให้แก่ผู้ที่สนใจได้ ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ 17 จังหวัดใกล้บ้านท่าน.

ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 31 ก.ค. 2563
News Code: agri labor g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl

Comment
Related