วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

'180 ครีเอเตอร์' สร้างสรรค์สื่อปลอดบุหรี่บนแพลตฟอร์มออนไลน์

 29 ก.ค. 2563 03:50 น. | หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จับมือ ศูนย์สื่อสารเด็กไทยมุสลิม สานฝัน 180 ครีเอเตอร์หน้าใหม่ รวม 36 โครงการ กระจาย 10 ในจังหวัดภาคใต้ ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ป้องกันนักสูบหน้าใหม่ ตั้งเป้าเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19
ทั้งนี้ ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่าวว่า ชีวิตวิถีใหม่ เยาวชนหรือคนรุ่นใหม่มีบทบาทอย่างมากบนสื่อออนไลน์ ทั้งการเป็นผู้นำ หรือต้นแบบในเรื่องต่างๆ ถือเป็นความโชคดีที่เห็นคนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาสื่อสารผ่านการรณรงค์ในกิจกรรม "นักสื่อสารดิจิทัลสร้างสรรค์สื่อปลอดบุหรี่ Digitor Thailand" เพื่อสร้างสังคมปลอดบุหรี่ท่ามกลางวิกฤตโรคโควิด-19 ด้วยสื่อดิจิทัล
"ที่ผ่านมา หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ผู้ป่วยโควิด-19 มีอาการรุนแรงมากขึ้นคือ การสูบบุหรี่ กิจกรรมนี้จึงสำคัญที่จะช่วยปลูกฝังเยาวชนและเป็นฐานให้ความรู้โทษของบุหรี่ สร้างต้นแบบส่งต่อแรงบันดาลใจในการเลิกบุหรี่ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ร่วมกันเฝ้าระวังและให้กลุ่มเยาวชนเหล่านี้พัฒนาไปสู่การเป็นแกนนำเยาวชนในระดับชุมชนและท้องถิ่น"ศ.นพ.ประกิตกล่าว
ด้าน นางเข็มเพชร เลนะพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสร้างสรรค์โอกาส (สน.6) สสส. กล่าวว่า สสส.ได้ร่วมกับศูนย์สื่อสารเด็กไทยมุสลิม องค์กรสาธารณประโยชน์ เลขที่ 4314 หน่วยจัดการเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร สุขภาวะ พื้นที่ภาคใต้ และภาคีเครือข่าย จัดเวทีปฐมนิเทศนักสื่อสารดิจิทัลสร้างสรรค์สื่อปลอดบุหรี่ฯ เพื่อร่วมสานฝันครีเอเตอร์หน้าใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ สู่ความร่วมมือสร้างสังคมปลอดบุหรี่ เป็นการเปิดโอกาสให้นักสร้างสรรค์สื่อออนไลน์หน้าใหม่ สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสื่อสารสร้างสังคมปลอดบุหรี่ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ทั้ง Podcast Vlog แอนิเมชั่น มิวสิกวิดีโอ ไวรัลคลิป E-Learning และเกม ให้คนไทยเกิดการตระหนักรู้และมีทัศนคติเชิงบวกทางสุขภาวะมากขึ้น
ขณะที่ ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) กล่าวว่า การเลิกบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิด สามารถป้องกันการเกิดโรคที่มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ การลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดโรค โดยเฉพาะในผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการทรุดหนัก รวมถึงเสียชีวิต เป็นผู้สูบบุหรี่มากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ถึง 14 เท่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็มีความเสี่ยงสูงเกิดปอดอักเสบรุนแรง หรือที่เรียกว่า EVALI การลดปัจจัยเสี่ยงโดยการไม่สูบบุหรี่และไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า จะเป็นการส่งเสริมสุขภาพในระบบทางเดินหายใจเพิ่มภูมิต้านทานของร่างกายในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้ ดังนั้น การสร้างการสื่อสารให้ผู้ที่สูบบุหรี่พยายามเลิกบุหรี่ให้ได้จึงจำเป็น
ทั้งนี้ นายฮาริส มาศชาย ผู้จัดการโครงการนักสื่อสารดิจิทัลสื่อสร้างสังคมปลอดบุหรี่ กล่าวขอบคุณ สสส. มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) อุทยานเรียนรู้ ยะลา TK Park มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะวิทยาการสื่อสาร มอ.ปัตตานี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.สงขลา โรงพยาบาล (รพ.) ธารโต จ.ยะลา กลุ่มผู้ผลิตอิสระ ภาพยนตร์สั้น (นายูราม่า) และศูนย์สื่อสารเด็กไทยฯ ที่ร่วมขับเคลื่อนการสร้างนักสื่อสารดิจิทัลสื่อสร้างสังคมปลอดบุหรี่ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 จากการเข้าร่วมสมัคร 42 โครงการ จำนวน 210 คน ผ่านการคัดเลือก 36 โครงการ จำนวน 180 คน กระจายในพื้นที่ 10 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส
ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สร้างสรรค์สังคมออนไลน์หน้าใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ สามารถติดต่อได้ที่เฟซบุ๊ก DigitorThailand และไลน์ DigitorThailand

บรรยายใต้ภาพ
ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
เข็มเพชร เลนะพันธ์
ฮาริส มาศชาย

ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 30 ก.ค. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcd v:paperl

Comment
Related