วันศุกร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

มทภ.4เดินหน้า ขับเคลื่อนสันติสุข จังหวัดชายแดนใต้

 22 ต.ค. 2562 06:23 น. | หมวดหมู่ การเจรจาเพื่อสันติ
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.4/ผอ.รมน.ภาค4ในฐานะหัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่ เป็นประธานการประชุมคณะประสานงานระดับพื้นที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ห้องประชุมจะบังติกอ โรงแรม ซี.เอส. อ.เมือง จ.ปัตตานี
ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงกรอบแนวทางในการดำเนินงาน ภายใต้กลไกของการพูดคุยเพื่อสันติสุข ที่แบ่งออกเป็น3 ระดับ คือระดับนโยบาย ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ระดับปฏิบัติ และระดับพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพูดคุยแปรเปลี่ยนความขัดแย้งที่จะก่อให้เกิดความรุนแรงในทุกพื้นที่ สร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้เอื้ออำนวยต่อกระบวนการพูดคุย สร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะ หัวหน้าคณะประสานงานระดับพื้นที่ได้มอบนโยบายและกล่าวพูดคุยกับคณะประสานงานว่า “ในวันนี้เป็นการพบปะพูดคุยกันครั้งแรก ประจำปี2563ถือว่าเป็นโอกาสดีและสำคัญยิ่งที่ได้มาพบปะพูดคุยและทำความรู้จักกัน เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีในพื้นที่ ให้เอื้ออำนวยต่อกระบวนการพูดคุย รวมทั้งได้รับทราบความคืบหน้าต่างๆ ของกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุข หากท่านใดต้องการแลกเปลี่ยนความคิดหรือมีข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยขอให้ใช้เวทีแห่งนี้แสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ สำหรับการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น เป็นนโยบายของรัฐบาล ที่ได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาถือว่ามีผลสำเร็จและเป็นที่น่าพอใจ

ที่มา: www.naewna.com
News Code: loc g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

Comment
Related