วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

'ผู้การฯปัตตานี' สั่งลงโทษภาคทัณฑ์ 'ยิว' ตำรวจหนุ่มแฟน 'เจนนี่' ทำองค์กรเสียหาย

 09 มิ.ย. 2564 12:43 น. | หมวดหมู่ การ รปภ. ในชีวิต และทรัพย์สิน
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ในที่สุดทาง "ผู้การฯปัตตานี" ก็ได้เปิดผลสอบสวน "ส.ต.ต. ฉัตรมงคล สมแก้ว" หรือ "ยิว" ตำรวจหนุ่มแฟนนักร้องสาว "เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น" มีความผิดจริงและตัดสินลงโทษฟันวินัยไม่ร้ายแรงแต่ทำองค์กรเสียหาย
กลายเป็นเรื่องราวดราม่าที่ยาวนานพอสมควรกรณีที่ "ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว" หรือ "ยิว"ตำรวจหนุ่มแฟนของนักร้องสาว "เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น" หรือ "รัชนก สุวรรณเกตุ" ที่พากันไปไลฟ์สดเฟซบุ๊ก แล้วมีแฟนคลับถามว่าไม่ทำงานกันหรอ ซึ่งยิวก็บอกว่าตัวเอง Work From Home ทำงานที่บ้าน จนเกิดกระแสวิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นตำรวจทำงานที่บ้านได้ด้วยหรอ งานนี้ร้อนไปถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ผู้บังคับบัญชาของ "ยิว" ออกคำสั่งย้ายกลับโรงพัก ไม่ให้ช่วยราชการ แต่ตั้งกรรมการตรวจสอบเรื่องการใช้สื่อโซเชียลมีเดีย
ล่าสุดวันนี้ (9 มิ.ย. 64)มีความคืบหน้าแล้ว โดย "พล.ต.ต.พิชญ์วุฒิ สงวนสมบัติศิริ" ผบก.ภ.จว.ปัตตานี ได้แถลงการณ์ว่า "จากกรณีดังกล่าวได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพิจารณาข้อบกพร่อง ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว หรือ ยิว ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง
สำหรับประเด็นการปฏิบัติงานแบบ Work from home หรือการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งนั้น สืบเนื่องจากห้วงเดือนพฤษภาคม 2564ได้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 และมีข้าราชการตำรวจในสังกัด ภ.จว.ปัตตานี ซึ่งทำหน้าที่ยามรักษาการณ์ทางเข้า-ออก ได้รับเชื้อ และกลุ่มเสี่ยงที่ต้องทำการกักตัว จำนวนหลายนาย ผู้บังคับบัญชาจึงได้มีนโยบายให้ทำงานนอกสถานที่ตั้ง เพื่อลดความแออัดในสถานที่ทำงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ประกอบกับตามหนังสือจังหวัดปัตตานีแจ้งให้หน่วยราชการพิจารณาดำเนินการ เรื่องข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 22 และ 23 เรื่องการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง เพื่อลดการเดินทางของเจ้าหน้าที่ ลดจำนวนบุคคลที่อยู่ประจำสถานที่ตั้ง เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อและให้ดำรงการติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา พร้อมถูกเรียกตัวกลับมาปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งได้ทันที
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วปรากฏข้อเท็จจริงว่าการกระทำของ ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว หรือ ยิว มีการใช้สื่อสังคมออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ชื่อ รัชนก สุวรรณเกตุ เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พ.ค. 2564 เวลา ประมาณ 20.00 น. และได้มีการกล่าวถึงในประเด็นคำพูด “Work From Home” ซึ่งเป็นการใช้คำพูดที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดการยั้งคิดไตร่ตรอง และไม่อธิบายให้บุคคลทั่วไปที่ติดตามทางสื่อสังคมออนไลน์ได้เข้าใจอย่างถูกต้อง จึงทำให้ประชาชนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบ ส่งผลทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของหน่วยงานและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพิจารณาเห็นว่าการกระทำของ ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว หรือ ยิว เป็นการกระทำที่ขาดความรอบคอบในการคิดวิเคราะห์การใช้ถ้อยคำเพื่อสื่อสารกับคนทั่วไป ไม่ระมัดระวัง ขาดการไตร่ตรอง ทำให้ถ้อยคำที่สื่อความหมายออกไปแล้วเกิดความเคลือบแคลงสงสัย จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบจากบุคคลทั่วไปเป็นจำนวนมาก
ทำให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเกิดความเสียหายต่อข้าราชการตำรวจโดยส่วนรวม ประกอบกับ ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว ยอมรับว่าเป็นความผิดของตนจริง ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้มีการสั่งการและกำชับแล้ว
ถือได้ว่า พฤติการณ์การกระทำของ ส.ต.ต.ฉัตรมงคล สมแก้ว เป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 กล่าวคือต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยงต้องไม่ใช้กิริยาวาจาหรือประพฤติตนในลักษณะที่ไม่สมควร และต้องไม่กระทำหรือละเว้นการกระทำใดๆ อันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการหรือให้เสียระเบียบแบบแผนวินัยตำรวจ ในการนี้ ผู้บังคับบัญชาจึงสั่งลงโทษ“ภาคทัณฑ์”ส.ต.ต.ฉัตรมงค สมแก้ว"

ที่มา: www.komchadluek.net
News Code: gen g:komchadluek g:agency g:nmg p:wkc v:netnews

Comment