วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

หนุนเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมฯจะนะ

 09 ก.ค. 2563 02:40 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ประธานหอการค้าสงขลาเชื่อเป็นผลดีต่อพื้นที่/แต่มีข้อแม้ต้องเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สงขลา: นายกวิศพงศ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้า จ.สงขลา เปิดเผยว่า จากวิกฤติโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวม ผู้ประกอบการและธุรกิจประสบปัญหาถ้วนหน้า เกิดปัญหาการว่างงานเพิ่ม ธุรกิจหลายชนิดล้ม เด็กจบการศึกษาออกมาไม่มีงานรองรับ และหากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจซ้ำเติมธุรกิจต้องล้ม ปัญหาสังคมตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
นายกวิศพงศ์ กล่าวต่อว่า ตนสนับสนุนโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตจะนะ หรืออุตสาหกรรมชนิด Green Industry เข้ามาลงทุนซึ่งส่งผลดีต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ประชาชนมีงานทำเกือบ 1 แสนคน มีรายได้มาเลี้ยงครอบครัว ตนเชื่อว่าเมื่อทุกคนในท้องอิ่ม จะเป็นปัจจัยหนึ่งในการลดการก่อความไม่สงบชายแดนใต้ลง ต้องเป็นอุตสาหกรรมที่สะอาด ไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำสัญญาไว้รัดกุม หากผิดสัญญาและเงื่อนไข โครงการต้องหยุดหรือต้องเลิกทันทีและที่สำคัญต้องทำสัญญาการให้การช่วยเหลือชุมชน เช่นการให้สิทธิพิเศษการจ้างงานและสวัสดิการที่พึงได้รับ
"ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทพาเพราะจะเกิดมลพิษที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง วันที่ 22 ก.ค.63 หอการค้ามีการประชุมกรรมการ และเชิญเจ้าหน้าที่ศอ.บต.มาตอบข้อซักถามโครงการเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต หอการค้าไม่สนับสนุนหรือคัดค้านทันที จนกว่าได้ฟังเหตุและผลก่อน" นายวิศพงศ์ กล่าว

ที่มา: นสพ.สยามรัฐ ฉบับวันที่ 9 ก.ค. 2563
News Code: g:siamrath g:agency g:paper p:srd v:paperl

Comment
Related