วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ขวัญกำลังใจ! กศน.ภาคใต้มอบเข็มเชิดชูเกียรติ แก่ข้าราชการครู295คน

 10 ก.ย. 2563 21:50 น. | หมวดหมู่ การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

"กศน.ภาคใต้"มอบเข็มเชิดชูเกียรติ"ครูกศน."ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นระยะเวลานานตั้งแต่10ปีขึ้นไป15ปีขึ้นไป และตั้งแต่20ปีขึ้นไป จำนวน295คน เพื่อยกย่องชมเชย-เชิดชูเกียรติ-เป็นขวัญและกำลังใจ
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ที่โรงแรมวีว่า อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายจารุวัฒน์เกลี้ยงเกลาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติครู กศน.ที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่10ปีขึ้นไป15 ปีขึ้นไป และตั้งแต่20ปีขึ้นไป ประจำปี2563เพื่อยกย่อง ชมเชย เชิดชูเกียรติเป็นขวัญและกำลังใจตามโครงการเสริมศักยภาพและเชิดชูเกียรติครู กศน.ประจำปี2563จำนวน295คน
-->
สำนักงาน กศน.มีครู กศน.ที่ปฎิบัติงานในระดับพื้นที่ใน14จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนครูอาสาสมัครปอเนาะ ครู กศน.ตำบล และครู ศรช.ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความสำคัญได้ปฎิบัติหน้าที่อยู่ทั่วทุกตำบล และทุกภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นบนพื้นที่ราบพื้นที่สูง พื้นที่ชายแดน ก็จะมีครู กศน.ในรูปแบบการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาตามอัธยาศัยจัดกระบวนการเรียน ซึ่งแบ่งเป็น3ประเภท คือ ครูปฎิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นระยะเวลานานตั้งแต่20ปีขึ้นไป ที่ปฎิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ตั้งแต่15ปีขึ้นไป และที่ปฎิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นระยะเวลานานตั้งแต่10ปีขึ้นไป เพื่อยกย่อง ชมเชยเชิดชูเกียรติ เป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน โดยมีการมอบเข็มเชิดชูเกียรติให้กับผู้บริหารสำนักงาน กศน.จังหวัด จำนวน13คน คณะครู กศน.จำนวน261คนและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน21คน รวมทั้งสิ้น 295คน

ที่มา: www.naewna.com
News Code: loc g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

Comment
Related