วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

นราธิวาส มอบบ้าน ตามโครงการ 'หน่วยเฉพาะกิจ ซ่อมสร้างเป็นสุข'

 11 ก.ย. 2564 11:40 น. | หมวดหมู่ การ รปภ. ในชีวิต และทรัพย์สิน
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส เป็นประธานในพิธีมอบบ้าน ตามโครงการ “หน่วยเฉพาะกิจ ซ่อมสร้างเป็นสุข” โดยมีนายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงปาดี พันเอก เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรนที่ 48 ข้าราชการ กลุ่มพลังองค์กร ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธี
สำหรับการจัดโครงการหน่วยเฉพาะกิจนรา ซ่อมสร้างเป็นสุขมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือ เยียวยา ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบ หรือครอบครัวผู้ยากไร้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือ ในพื้นที่เขตรับผิดชอบของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส
โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมบ้าน ผ่านการพิจารณาของสภาประชาธิปไตยตำบล จำนวน 2 หลัง ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอเจาะไอร้อง 1 หลัง และอำเภอสุไหงปาดี จำนวน 1 หลัง

ที่มา: www.siamrath.co.th
News Code: loc g:siamrath g:agency p:wsr v:netnews

Comment