วันศุกร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

'มท.' มอบรางวัล'นอภ.แหวนเพชร-ปลัดอำเภอแหวนทองคำ'เชิดชูขรก.ทำประโยชน์ปท.

 01 ธ.ค. 2562 14:22 น. | หมวดหมู่ การบำรุงขวัญกำลังพล
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เมื่อวันที่ 1ธันวาคม 2562 ที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชร และโครงการปลัดอำเภอแหวนทองคำ ประจำปี พ.ศ.2562 เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการในตำแหน่งนายอำเภอ และปลัดอำเภอผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวนทั้งสิ้น 19 ราย โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี
โดยพล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ขอชื่นชมนายอำเภอและปลัดอำเภอทุกท่านที่ได้รับรางวัลซึ่งเป็นผู้ที่กรมการปกครองพิจารณาแล้วว่า เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีผลงานเด่นเป็นที่ประจักษ์ ได้รับการยอมรับจากประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ถือเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทย และขอให้ยึดมั่นในความดี นำความรู้ความสามารถไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง รักษาเกียรตินี้ไว้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป
สำหรับรางวัล นายอำเภอแหวนเพชร (รางวัลชนะเลิศ) จำนวน 5 รางวัล แบ่งเป็น พื้นที่ปกติ จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 1.นายทัศนัย สุธาพจน์ นายอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 2.นายสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ นายอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 3.นายไพรัตน์ เพชรยวน นายอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 4.นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ นายอำเภอแหวนเพชร พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งคัดเลือกจากจังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายเศวต เพชรนุ้ย นายอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นายอำเภอแหวนเพชร (รางวัลชมเชย) 5 รางวัล แบ่งเป็น พื้นที่ปกติ จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 1.นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 2.นายศรัทธา ทองคำ นายอำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 3.นายกองโทอดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และ 4.นายวัลลภ ประวัติวงค์ นายอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายสังคม เกิดก่อ นายอำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
ขณะที่รางวัล ปลัดอำเภอแหวนทองคำ (รางวัลชนะเลิศ) จำนวน 5 รางวัล แบ่งเป็น พื้นที่ปกติ จำนวน 4 รางวัล ได้แก่ 1.นายสมพร อ่อนชาติ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 2.นายวิทวัส พงศ์กรเกียรติ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 3.นายรัฐพงศ์ พลจันทร์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด และ 4.นายฤทธิเดช จรรยาพงษ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายพิสิษฐ์ มีบุญ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ปลัดอำเภอดีเด่น (รางวัลชมเชย) จำนวน 4 รางวัล แบ่งเป็น พื้นที่ปกติ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ 1.นายดนัย สุขสกุล ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 2.นายปัญญาชัย ฟูศรี ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 3.จ่าเอก สุรชัย ทุมวงษ์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ นายสมศักดิ์ ชูศรี ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครองอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

ที่มา: www.naewna.com
News Code: loc g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

Comment
Related