วันศุกร์ที่ 07 สิงหาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

กสม.ห่วงเวทีรับฟังนิคมฯจะนะ

 11 ก.ค. 2563 06:26 น. | หมวดหมู่ สิทธิมนุษยชน
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เมื่อวันที่ 10 ก.ค. นายสมณ์ พรหมรส กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ในฐานะผู้ดูแลการส่งเสริม คุ้มครองและตรวจสอบงานด้านสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวถึงกรณีครม. มีมติเมื่อวันที่ 7 พ.ค.62 อนุมัติในหลักการให้ดำเนินโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตโดยใช้พื้นที่ 3 ตำบล คือ นาทับ ตลิ่งชัน และสะกอม ในเขตอ.จะนะ จ.สงขลา ภายใต้การกำกับดูแลของ ศอ.บต. ว่า ในวันที่ 11 ก.ค.นี้ ศอ.บต. จัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อโครงการดังกล่าว ที่ผ่านมามีทั้งกลุ่มประชาชนที่สนับสนุนและคัดค้านเพราะกลัวจะกระทบทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายสมณ์กล่าวต่อว่า รู้สึกห่วงกังวลเป็นอย่างยิ่งต่อการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของโครงการจะนะเมืองฯที่จะมีขึ้นที่โรงเรียนจะนะวิทยา เพราะอาจนำไปสู่สถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชน ขอเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 1. ศอ.บต. ควรเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น โดยจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับผลดีและผลเสียอย่างชัดเจน
"2.ต้องระวังการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งรุนแรง และส่งผลต่อการละเมิดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนหรือการละเมิดสิทธิมนุษยชน 3.ประชาชนที่เข้าร่วมเวทีรับฟังความคิดเห็นควรตระหนักถึงสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกอย่างสันติ โดยหลีกเลี่ยงการยั่วยุและการใช้ความรุนแรงในทุกกรณี หวังว่าการดำเนินการของทุกภาคส่วนจะคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน" นายสมณ์กล่าว
นอกจากนี้ ที่สถานีรถไฟอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ประชาชนในพื้นที่ได้เดินทางมารอต้อนรับ น้องยะ หรือ น.ส.ไครียะห์ ระหมันยะ ที่กลับจากไปยื่นหนังสือให้กับรัฐบาลและอีกหลายหน่วยงานโดยเรียกร้องให้ยกเลิกมติครม.นิคมอุตสาหกรรมจะนะ และเรียกร้องให้ยกเลิกเวทีสนับสนุนอุตสากรรมจะนะที่จะจัดในวันที่ 11 ก.ค.นี้ โดยน้องยะกล่าวขอบคุณสำหรับกำลังใจ และกล่าวว่า องค์การสหประชาชาติรับปากจะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดได้แก่ทำรายงานถึงรัฐบาลไทย

บรรยายใต้ภาพ
คัดค้าน - ชาวบ้านชูป้ายคัดค้านโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ ระหว่างรอรับน.ส.ไครียะห์ ระหมันยะ เยาวชนที่กลับจากยื่นหนังสือร้องเรียนที่ทำเนียบรัฐบาล และองค์การสหประชาชาติ บริเวณหน้าสถานีรถไฟหาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อวันที่ 10 ก.ค.

ที่มา: นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 12 ก.ค. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: eco ind pol loc labor env g:khaosod g:agency g:paper g:mati p:ksd v:paperl

Comment
Related