วันศุกร์ที่ 07 สิงหาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

กลุ่มสตรีชายแดนสงขลา ตัดเย็บ'ชุดมุสลิม' เสริมรายได้ยุคโควิด

 09 ก.ค. 2563 03:21 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

กลุ่มสตรีชาวไทยมุสลิม อ.เทพา อ.จะนะ และอ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ใช้เวลาว่างหลังเสร็จจากการกรีดยางพารารวมกลุ่มกันออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายมุสลิม สร้างรายได้เสริมให้กับตนเองและครอบครัวในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
มี วิทยาลัยชุมชนสงขลา ได้เข้ามาสนับสนุน องค์ความรู้ เพื่อพัฒนาและเพิ่มทักษะการตัดเย็บเครื่องแต่งกายมุสลิม ให้ตรงตามความต้องการของตลาด และตอบโจทย์ลูกค้าทุกเพศทุกวัย
น.ส.กาญจนา หมัดอาดัม อายุ 41 ปี หนึ่งในสมาชิกกลุ่มออกแบบและตัดเย็บเครื่องแต่งกายมุสลิม กล่าวว่า จากเดิมมีพื้นฐานในการตัดเย็บอยู่แล้ว พอได้มาเข้าร่วมโครงการของวิทยาลัยชุมชนสงขลา ซึ่งเป็นการมาต่อยอดความรู้และ เทคนิคใหม่ๆ ในด้านการออกแบบและการตัดเย็บให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ ของลูกค้า ที่มีความต้องการที่หลากหลาย มีลูกค้าที่เป็นข้าราชการและประชาชนทั่วไปมาใช้บริการ
"ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังได้นำความรู้ที่มีไปเป็นวิทยากรให้แก่หน่วยงานภาครัฐและชาวบ้านที่สนใจในการตัดเย็บ รวมถึงการเปิดรับออเดอร์ผลิตหน้ากากอนามัยจากผ้า เพื่อพลิกจากวิกฤตมาสร้างโอกาสทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเป็นกอบเป็นกำ"
นายนิยม ชูชื่น ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสงขลา กล่าวว่า กลุ่มสตรีมุสลิมมีอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าอยู่ในพื้นที่ อ.จะนะ เทพา และ อ.สะบ้าย้อย หลังจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้การใช้ชีวิตและการประกอบอาชีพต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีใหม่ คือยกระดับฝีมือ เพื่อเจาะตลาดลูกค้าในหลากหลายระดับ เช่น กลุ่มผู้นำแฟชั่น กลุ่มคนทำงาน นักธุรกิจ และวัยรุ่น
"เชื่อว่าทุกวันนี้ระบบ AI ยังไม่มีความประณีตและไม่มีความเอาใจใส่ต่อลูกค้าที่เพียงพอ โดยรสนิยมของลูกค้าบางส่วนให้ความสนใจเสื้อผ้าสำเร็จรูปที่มีแบรนด์วางขายอยู่ตามห้างสรรพสินค้า ขณะที่ยังมีกลุ่มคนอีกจำนวนหนึ่งที่มีความต้องการเสื้อผ้าที่เข้ากับตนเองและได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้ให้บริการ ซึ่งช่องทางนี้จะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้ายังคงมีอาชีพ มีงานทำและมีรายได้"
นายนิยมกล่าวอีกว่า การเพิ่มทักษะความรู้ ความสามารถ และพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพ นับว่ายังคงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อนำมาต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ทำให้สินค้าเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค
ชาวบ้านเองก็มีรายได้เพิ่มขึ้น โดยไม่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างแน่นอน

ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 10 ก.ค. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcd v:paperl

Comment
Related