วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

คอลัมน์ แวดวงการศึกษา: สอศ.สอบครูผู้ช่วย

 29 มี.ค. 2564 02:39 น. | หมวดหมู่ การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ และตำแหน่งครูผู้ช่วยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เฉพาะจังหวัดยะลา นราธิวาส ปัตตานี และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลาผู้มีสิทธิเข้าร่วมการคัดเลือกทั้งหมดรวมจำนวนทั้งสิ้น 2,165 คน ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ 500 คน ประกาศผลการสอบทางเว็บไซต์ www.vec.go.th. วันที่ 9 เมษายนนี้


ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 29 มี.ค. 2564
News Code: edu labor g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcd v:paperl

Comment