วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ปภ.รายงานเกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 14 จังหวัด คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย

 29 ก.ค. 2563 11:48 น. | หมวดหมู่ การช่วยเหลือประชาชน
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (28 ก.ค.63) เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่ 14 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก เพชรบูรณ์ นครราชสีมา เลย ปทุมธานี กาญจนบุรี สมุทรสาคร ชลบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา รวม 16 อำเภอ 24 ตำบล 42 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 235 ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ว
นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า อิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 จนถึงปัจจุบัน (28 ก.ค. 63) ส่งผลให้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากน้ำไหลหลาก 14 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตาก เพชรบูรณ์ นครราชสีมา เลย ปทุมธานี กาญจนบุรี สมุทรสาคร ชลบุรี นครศรีธรรมราช และยะลา รวม 16 อำเภอ 24 ตำบล 42 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 235 ครัวเรือน โบสถ์คริสต์ 1 แห่ง ถนน 9 สาย รถยนต์ 2 คัน สะพานไม้ชำรุด 1 แห่ง คอสะพาน 8 แห่ง ฝาย 12 แห่ง พื้นที่การเกษตร 10 ไร่ โค 2 ตัว ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต โดย แม่ฮ่องสอน เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอปางมะผ้า รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน เชียงใหม่ เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ลำพูน เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอแม่ทา รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ลำปาง พื้นที่อำเภอเมืองปานและวังเหนือ รวม 6 ตำบล 19 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 108 หลังคาเรือน ตาก พื้นที่อำเภอท่าสองยาง รวม 1 ตำบล 2 หมู่บ้าน เพชรบูรณ์ พื้นที่อำเภอหล่มเก่า รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 10 หลังคาเรือน นครราชสีมา พื้นที่อำเภอปากช่อง รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 13 หลังคาเรือน เลย พื้นที่อำเภอเชียงคาน และด่านซ้าย รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน ปทุมธานี พื้นที่อำเภอคลองหลวง รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 100 หลังคาเรือน กาญจนบุรี พื้นที่อำเภอเลาขวัญ รวม 1 ตำบล 5 หมู่บ้าน สมุทรสาคร พื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ชลบุรี พื้นที่อำเภอบางละมุง รวม 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนได้รับผลกระทบ 4 หลังคาเรือน นครศรีธรรมราช เกิดน้ำไหลหลากในพื้นที่อำเภอท่าศาลา รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ยะลา เกิดน้ำไหหลากในพื้นที่อำเภอกรงปินัง รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ปัจจุบันสถานการณ์ภัยคลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ร่วมกับจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่อง รวมถึงแจกจ่ายถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว ท้ายนี้ หากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือไดทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป


ที่มา: กรุงเทพมหานครฯ
News Code: gen g:pr g:local p:prg v:prl

Comment
Related