วันเสาร์ที่ 08 พฤษภาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ข้อเท็จจริง'มหกรรมมวย รวมพลคนจะนะ'

 28 เม.ย. 2564 04:46 น. | หมวดหมู่ กีฬา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล
ข้อเท็จจริงการจัดการแข่งขันชกมวย "รวมพลคนจะนะ" เป็นการร่วมมือกันระหว่าง "มูลนิธิธงฟ้าช่วยคนยาก" กับ "ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้" (ศอ.บต.) จังหวัดสงขลา, องค์การบริหารจังหวัดสงขลา, ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน ที่ผ่านมา ณ สนามแข่งขันนกเขาชวาหวังดี ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จ.สงขลา ซึ่งต่อมา กลายเป็นประเด็นของการ "โจมตี" จากหลายฝ่าย ว่าอาจจะเป็นการแพร่ระบาดของ "โควิด-19" จนกลายเป็นเรื่อง "การเมือง" ทั้งที่ วัตถุประสงค์ในการจัดครั้งนี้ เป็นเรื่องของการกีฬา การพัฒนา และการสนับสนุนการศึกษา เป็นด้านหลัก
"มหกรรมมวย รวมพลคนจะนะ" คณะผู้จัด ได้มีการดำเนินการกันมากว่า 6 เดือน ซึ่งในขณะนั้นปัญหาการระบาดของ "โควิด-19" ในพื้นที่ จ.สงขลา ลดความรุนแรงไปมากแล้ว สามารถจัดกิจกรรม ต่าง ๆ ได้ การจัดมหกรรมมวย ในพื้นที่ อ.จะนะ เพราะเห็นว่าประชาชนในทุกช่วงวัย ให้ความสนใจกับการแข่งขันชกมวย และในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็มีนักมวย อยู่จำนวนมากที่มีชื่อเสียง และเป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมกีฬามวยที่จะได้มาร่วมในรายการแข่งขัน "รวมพลคนจะนะ" รวมทั้งการสร้างความรักสามัคคี ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ ร่วมกันกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดที่ซบเซา เป็นการนำมวยที่มีชื่อ, ชั้นมาชก โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนดูโดยไม่เก็บเงิน และมีการบริจาคเงินจากผู้มีจิตกุศล เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ โดยคาดหวังว่า จะมีประชาชนเข้าชมอย่างน้อย 20,000 คนต่อวัน
แต่....ก่อนที่จะถึงวันแข่งขันไม่กี่วัน ก็เกิดปัญหาการระบาดของ "โควิด- 19" ขึ้น จาก "คลัสเตอร์ ทองหล่อ" ที่กลายเป็น "ไฟลามทุ่ง" มาถึงจังหวัดสงขลาด้วยเช่นกัน แต่เพราะมีการเตรียมการไว้หมดสิ้นแล้ว คณะผู้จัดการแข่งขันจึง ได้มีการประชุมเพื่อหาทางออก และได้เรียนมายังผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เพื่อขอความเห็น ซึ่งในที่สุดจังหวัดสงขลาในฐานะเจ้าของพื้นที่ ก็อนุญาตให้จัดการแข่งขันได้ แต่เป็นการแข่งขันแบบปิด โดย ให้มีการถ่ายทอดทาง สถานีโทรทัศน์ช่อง 5 และ ทรู 24 รวมทั้งการ "ไลฟ์สด" ด้วย
ก่อนการแข่งขัน มีการตรวจสอบสถานที่ ซึ่งเป็นที่โล่งแจ้ง อากาศถ่ายเทได้ดี มีการอนุญาตเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเท่านั้นที่เข้าไปในสถานที่แข่งขัน โดยจัดเป็นวงรอบ 3 วง วงในสุด เป็นกลุ่มผู้เกี่ยวข้องโดยตรง วงถัดมาเป็นเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ วงสุดท้ายเป็นเจ้าหน้าที่จากพื้นที่อื่น และมีการตรวจหาเชื้อ "โควิด-19" ทุกคน เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการ d-mh-t-t อย่างเคร่งครัด มีการซักซ้อมก่อนการแข่งขัน เพื่อค้นหาจุดเสี่ยง และดำเนินการ ปิด"จุดเสี่ยง" ที่พบ
ขณะแข่งขันมีการดำเนินการตามมาตรการที่วางไว้อย่างเข้มงวด เช่นการจัดเก็บข้อมูล ชื่อ สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ หลังการแข่งขัน มีการจัดระบบเฝ้าระวังถึง 14 วัน ซึ่งจากการตรวจสอบ ผู้ที่เข้าไปในสนามแข่งขัน จำนวน 258 ราย โดย แพทย์จาก รพ.จะนะ ไม่พบการได้รับเชื้อ "โควิด-19" แต่อย่างใด ส่วนผู้ที่พบการติดเชื้อที่ จ.กระบี่ จำนวน 2 ราย หลังตรวจสอบ "ไทม์ไลน์" อย่างละเอียดพบว่าเป็นการเข้าใจผิด ทั้ง 2 ราย ไม่ได้มาร่วมงานการแข่งขันมหกรรมชกมวย "รวมพลคนจะนะ" อย่างที่เป็นข่าว
มหกรรมมวย "รวมพลคนจะนะ" ครั้งนี้ แม้ว่าจะเป็นการ แข่งขันเวทีปิด แต่ก็มีผู้บริจาคเงินเพื่อการศึกษาเป็นเงิน 1.45 ล้าน บาท ผ่านนายวิชัย โภชนกิจ ประธานมูลนิธิธงฟ้าช่วยคนยาก ซึ่งจะได้มอบเงินจำนวนดังกล่าวให้ ศอ.บต. เพื่อมอบให้กับโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ต่อไป
สุดท้าย แม้ว่าจะมีความพยายามของกลุ่ม "ผู้เห็นต่าง" ที่ต้องการทำให้การพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา และ สังคม ของความ รักสามัคคี ให้เป็นเรื่องขัดแย้งทางการเมืองและผลประโยชน์ส่วนตัว แต่ ศอ.บต. ก็เชื่อมั่นในความตั้งใจของทุกฝ่าย ที่ร่วมกันจัดมหกรรมมวย "รวมพลคนจะนะ" จนสำเร็จลุล่วงด้วยดี ศอ.บต. ขอบคุณทุกความร่วมมือจากทุกองค์กร ขอบคุณน้ำใจอันบริสุทธิ์ ของพี่น้องชาวจะนะ ที่ทำหน้าที่ "เจ้าภาพ" และ "เจ้าบ้าน" อย่างสมบูรณ์ ศอ.บต. เชื่อมั่น ด้วยความเป็นธรรม และความบริสุทธิ์ใจ ในการดำเนินงานครั้งนี้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามวิสัยทัศน์ของ ศอ.บต. "เป็นองค์กรนำด้านการพัฒนา เป็นที่พึ่งพาของประชาชน".

ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 29 เม.ย. 2564 (กรอบบ่าย)
News Code: g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl

Comment