วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

เก็บตกข่าวฮาประสาทหาร: ตรวจเยี่ยม

 31 ก.ค. 2563 04:07 น. | หมวดหมู่ การ รปภ. ในชีวิต และทรัพย์สิน
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

พล.ต.อุทิศ อนันตนานนท์ ผบ.ฉก.ยะลา ตรวจเยี่ยมและเป็นประธานพิธีเปิด "ชุดคุ้มครองตำบลตะโล๊ะหะลอ" อ.รามัน จ.ยะลา พร้อมทั้งมอบเครื่องบริโภคเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 1 ส.ค. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl

Comment