วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

นำร่องยกระดับกลุ่มสตรี'ค้าขายออนไลน์'ให้ปัง

 25 มี.ค. 2563 05:41 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) กล่าวภายหลังเป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพ ในโครงการ THAILAND e-Commerce SUSTAIANABILITY ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย ว่า ตามที่ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้ลงนามเอ็มโอยูกับกระทรวงแรงงาน และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพัฒนาและยกระดับการฝึกอาชีพสตรี ได้นำมาสู่การขับเคลื่อน หนึ่งในนั้นคือโครงการนี้ ที่ สค.ได้ร่วมมือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือเอ็ดด้า (ETDA) โดยเอ็ดด้าได้นำองค์ความรู้การพัฒนาธุรกิจบนระบบอินเตอร์เน็ต มาแนะนำเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรีในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จำนวน 8 แห่งทั่วประเทศ ที่ปัจจุบันฝังตัวอยู่ในชุมชน ขาดความรู้ เรื่องการตลาด ตั้งแต่การหาจุดเด่นของแต่ละผลิตภัณฑ์และกลุ่มอาชีพ ทำสตอรี่บอกเล่าเรื่องราว รวมถึงการขายออนไลน์ ตั้งแต่การจัดวางและถ่ายภาพอย่างไรให้ผลิตภัณฑ์ดูน่าสนใจ ตลอดจนการทำแพคเกจที่สวยงาม แข็งแรงปลอดภัยเมื่อจัดส่ง
นางสาววิจิตากล่าวอีกว่า เบื้องต้นจะนำร่องใน 5 ศูนย์เรียนรู้ ได้แก่ ศูนย์นนทบุรี เชียงราย ลำปาง ขอนแก่น และสงขลา มีผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ขนมพื้นบ้าน ผ้าทอมือ ผลิตภัณฑ์เฮนด์เมดต่างๆ โดยแต่ละแห่งจะคัดเลือกเพียง 3 กลุ่มอาชีพ มาเรียนรู้ ทดลองทำ
ก่อนจะมีการติดตามประเมินผล ทั้งนี้ เรายังได้พันธมิตรคือ ไปรษณีย์ไทย จังหวัดเชียงราย ที่เปิดพื้นที่กลุ่มสตรีโพสต์ขายผลิตภัณฑ์ผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ ไม่เสีย ค่าใช้จ่าย อีกทั้งลดค่าจัดส่งพัสดุทางไปรษณีย์ให้อีกด้วย โดยรวมตอนนี้ถือว่าเป็นโครงการที่น่าสนใจมาก กลุ่มสตรีที่คัดเลือกเป็น กลุ่มที่เพิ่งเริ่มรวมกลุ่มประกอบอาชีพ ก็รู้สึกตื่นเต้นมาก ซึ่งในอนาคตมีการขยายผลแน่นอน

บรรยายใต้ภาพ
วิจิตา รชตะนันทิกุล

ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 26 มี.ค. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcd v:paperl

Comment
Related