วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

กสม.ประณามคนร้ายลอบวางระเบิดที่สะบ้าย้อย ทำเด็กถูกลูกหลงบาดเจ็บ

 25 ก.พ. 2563 22:53 น. | หมวดหมู่ สิทธิมนุษยชน
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ออกแถลงการณ์ระบุว่า ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์คนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณด้านหน้าศาลทวดสะบ้าย้อย เทศบาลตำบลสะบ้าย้อย ถนนสะบ้าย้อย - บ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 24 ก.พ.2563 เป็นเหตุให้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวน 10 คน นั้น
กสม.ในฐานะองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีหน้าที่และอำนาจในการส่งเสริมการเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ขอประณามการกระทำดังกล่าวที่ได้สร้างความหวาดกลัว สะเทือนขวัญ และโจมตีไม่เลือกบุคคล โดยมีเจตนาให้เกิดผลกระทบแก่ประชาชนซึ่งในจำนวนนี้มีเด็กและเยาวชนอันเป็นกลุ่มเปราะบางพึงได้รับความคุ้มครอง ไม่เป็นหรือไม่ถูกใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อตอบโต้ในสถานการณ์ความรุนแรงเป็นอย่างยิ่ง การกระทำดังกล่าวจึงมิเพียงขัดต่อกฎหมาย แต่ยังขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนด้วย
ทั้งนี้ กสม.ขอเป็นกำลังใจให้แก่ประชาชนและชุมชน ตลอดจนเจ้าหน้าที่และหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่ได้พยายามคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ประชาชนอย่างเต็มกำลัง ขอให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้บาดเจ็บอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งเพิ่มมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.นราธิวาส และบางอำเภอของ จ.สงขลา อันหมายรวมถึง อ.สะบ้าย้อยด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีขวัญและกำลังใจในการใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้ในเร็ววัน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง : ป่วนสะบ้าย้อย!คนร้ายลอบวางบึ้ม‘ปลัดอำเภอ-อส.-นักเรียน’เจ็บ

ที่มา: www.naewna.com
News Code: loc g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

Comment
Related