วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ศอ.บต.-พุทธสมาคม5จังหวัดชายแดนใต้

 12 ม.ค. 2563 03:02 น. | หมวดหมู่ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ชู'พระเถระผู้ควรกระทำอัญชลีกรรม'
พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานการประชุมหารือคณะกรรมการจัดกิจกรรมถวายเมตตาสักการะยกย่อง "พระเถระผู้ควรกระทำอัญชลี ประจำปี 2562 ร่วมกับ พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล, นายอิสระ ละอองสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต., พระครูวรพุทธาภิรักษ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ, นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ นายกสมาคมพุทธสมาคมจังหวัดยะลา นายกสมาคมพุทธสมาคมจังหวัดปัตตานี นราธิวาส สงขลา และจังหวัดสตูล หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ 5 จังหวัด เข้าร่วมประชุม
พล.ร.ต.สมเกียรติกล่าวว่ากิจกรรมยกย่อง พระเถระผู้ควรกระทำอัญชลี ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2562 จะสร้างขวัญและกำลังใจแก่พี่น้องชาวพุทธในแผ่นดินใต้ จากเหตุการณ์ความไม่สงบ 16 ปีที่ผ่านมา ทำให้เกิดความสูญเสียบุคคลมากมาย สูญเสียความเชื่อมั่น สูญเสียพลังในการพัฒนาพื้นที่ ทางหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ได้ร่วมกันเดินหน้าขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา และช่วยเหลือชุมชนไทยพุทธอย่างเร่งด่วนในทุกมิติ พร้อมทั้งเดินหน้าช่วยเหลือกลุ่มบุคคลเปราะบาง ตลอดจนดำเนินกิจกรรมสร้างความภาคภูมิใจ และความอบอุ่นทางพระพุทธศาสนา
ทั้งนี้ ในการประชุมร่วมพิจารณากระบวนการ ขั้นตอนและหลักเกณฑ์การคัดเลือกพระเถระในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดละ 1 รูป โดยมอบหมายให้จังหวัด และสมาคมพุทธสมาคมจังหวัดนั้นๆ เป็นหน่วยงานคัดเลือกตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ รวมถึงกระบวนการขั้นตอนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและสถานที่ เพื่อจัดกิจกรรมยกย่อง พระเถระผู้ควรกระทำอัญชลีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่ 6 ก.พ. 2563 ที่ศาลาการเปรียญวัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ยะลา นี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ที่มา: นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 12 ม.ค. 2563
News Code: art g:khaosod g:agency g:paper g:mati p:ksd v:paperl

Comment
Related