วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ม.อ.ปัตตานีสอนออนไลน์หนีโรคร้าย

 22 มี.ค. 2563 04:27 น. | หมวดหมู่ การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) เปิดเผยว่า มีการร่วมมือจากพันธมิตรทุกภาคส่วน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญทั้งด้านการอุดมศึกษา (สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน) และด้านการวิจัยและนวัตกรรม จึงได้ดำเนินการและกำหนดมาตรการเพื่อรองรับสถานการณ์ของการติ ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการดูแล นิสิต นักศึกษาและบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ให้หยุดกิจกรรมทุกกิจกรรม
ส่วนด้านการเรียนการสอน ใช้การเรียนการสอนแบบออนไลน์เท่านั้น ให้หยุดการเรียนการสอนรูปแบบอื่น ทั้งหมด โดยให้อาจารย์ปรับการเรียนการสอนระบบออนไลน์แบบสมบูรณ์ ครบทุกรายวิชา ส่วนการสอบปลายภาค งดการจัดสอบในห้องสอบทุกรายวิชา และให้อาจารย์ปรับรูปแบบประเมินผลและการสอบเป็นรายวิชาตั้งแต่บัดนี้ ส่วนอาจารย์และบุคลากรยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการทำงานที่เหมาะสม.

ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 23 มี.ค. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl

Comment
Related