วันอาทิตย์ที่ 07 มีนาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

กรมศิลป์ลุยสร้างพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมอิสลาม

 22 ก.พ. 2564 05:41 น. | หมวดหมู่ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

นายประทีป เพ็งตะโก อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวถึงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน ต.ละหาร อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส ตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า เรื่องดังกล่าวมีความคืบหน้าไปมากแล้วไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุมเสริมสร้างองค์ความรู้ และระดมแนวคิดในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้ อัลกุรอานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการออกแบบและจัดทำแบบอาคารและจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งงานอนุรักษ์คัมภีร์อัลกุรอาน และศิลปวัตถุ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2564 จะแบ่งการดำเนินงานเป็นส่วนของงานอาคารต่อเนื่อง จากปีที่ผ่านมาและดำเนินงานจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ ซึ่ง จะเร่งการดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2565 โดยภายในอาคารกำหนดจัดแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย ห้องที่ 1 ห้องบรรยายเกริ่นนำ ห้องที่ 2 วิถีมุสลิม แสดงเนื้อหาเกี่ยวกับมุสลิมทั่วโลกดำเนินชีวิตตามแนวทางที่ศาสนาอิสลามบัญญัติไว้ ซึ่งในศูนย์การเรียนรู้ฯ แห่งนี้ จะนำเสนอวิถีชีวิต และประเพณีสำคัญ ของพี่น้องมุสลิมที่ปรากฏแพร่หลายในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้เป็นหลัก พร้อมแนะนำสถานที่สำคัญที่น่าสนใจเกี่ยวกับมุสลิมใน จ.นราธิวาส เนื้อหาเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 และเนื้อหาเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 10 และห้องที่ 3 คัมภีร์อัลกุรอาน จัดแสดงเนื้อหาศาสนาอิสลาม เส้นทางการเผยแผ่ศาสนาอิสลามสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย โดยจัดทำเนื้อหาจัดแสดง 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และภาษา ยาวี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ.

ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 23 ก.พ. 2564 (กรอบบ่าย)
News Code: g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl

Comment