วันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ผู้ว่าฯสั่งด่วน'ปิดเมืองยะลา'สกัดโควิด 'ห้ามเข้า-ออก' เว้นรถพยาบาล สินค้าจำเป็น

 25 มี.ค. 2563 22:53 น. | หมวดหมู่ การช่วยเหลือประชาชน
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา ผู้บังคับหน่วยฉพาะกิจยะลา และนายอำเภอทุกอำเภอ ระบุว่า
1. สืบเนื่องจากที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ (COVID19) ซึ่งเป็นโรคติดต่อ และเป็นอันตรายต่อชีวิตของผู้ได้รับเชื้อ ซึ่งขณะนี้มีผู้ติดเชื้อ และเสียชีวิตจากโรคดังกล่าวเป็นจำนวนมากทั่วโลก
2. เพื่อเป็นการป้องกัน และสกัดกั้นการแพร่เชื้อโรคโคโรนา 2019 จังหวัดยะลา ขอบังคับใช้มาตรการฉุกเฉินตามข้อสั่งการของผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-2019 โดยอาศัยอำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ระงับการเดินทางเข้า-ออก โดยพาหนะต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดยะลา ยกเว้น กรณีรถพยาบาล รถขนส่งสินค้าจำเป็น สินค้าอุปโภค-บริโภค อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และยานพาหนะของส่วนราชการ
3. ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติ โดยคำนึงถึงเหตุผล และความจำเป็นของประชาชนที่สัญจรเป็นรายกรณี
4. ทั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงปฏิบัติ
5. เพื่อพิจารณาถือปฏิบัติ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดยะลา น่าเป็นห่วงเนื่องจากยอดพุ่งไม่หยุด17 ราย นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลยะลา 27 ราย รอเฝ้าดูอาการอีกกว่า 200 คน

ที่มา: www.naewna.com
News Code: loc g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

Comment
Related