วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

นราธิวาสเตรียมแผนป้องกันแก้ปัญหาภัยแล้ง

 04 ก.พ. 2563 06:23 น. | หมวดหมู่ การช่วยเหลือประชาชน
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ตามที่ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ทุกจังหวัดเร่งดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงในระยะเร่งด่วน โดยให้จังหวัดประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนถึงสถานการณ์น้ำ รวมทั้งรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด โดยให้ทุกจังหวัดเร่งสำรวจและจำแนกพื้นที่เสี่ยงภัยให้ชัดเจน
นายนพกรณ์ สอนอินทร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการน้ำ กล่าวว่า สำหรับในพื้นที่ จ.นราธิวาส ช่วงนี้อยู่ในช่วงปลายฤดูฝน ปัจจุบันไม่มีพื้นที่ประสบภัยแล้ง ปีนี้จะมีพื้นที่เสี่ยงประสบภัยแล้งส่วนมากนอกพื้นที่นราธิวาส ทางสำนักงานชลประทานที่17จ.นราธิวาส ได้มีการอ่างเก็บน้ำ100เปอร์เซ็นต์ การเก็บน้ำแหล่งน้ำบางนราป้องกันประตูกั้นน้ำเค็มเพื่อป้องกันน้ำจืด ปริมาณอ่างเก็บน้ำสามารถใช้ได้จนถึงเดือน เม.ย. ในส่วนของอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มี1แห่ง คือ อ่างเก็บน้ำใกล้บ้าน ตั้งอยู่บ้านพิกุลทอง ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส สามารถเก็บกั้งน้ำ4ล้านลูกบาศก์เมตร น้ำที่นำมาใช้3ล้านลูกบาศก์เมตร
อย่างไรก็ตาม จ.นราธิวาสมีพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะพืชสวนจำนวนมาก และต้องใช้น้ำในการบำรุงผลผลิต จึงจำเป็นที่จะต้องบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์ภัยแล้ง ขณะนี้สภาพอากาศของจังหวัดนราธิวาสอยู่ในช่วงปลายฤดูฝนแล้ว และหากประสบปัญหาวิกฤติเกษตรกร หรือราษฎรที่ได้รับผลกระทบสามารถขอความช่วยเหลือได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้านหากความเดือดร้อนขยายวงกว้างจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็พร้อมให้การสนับสนุนทันทีตามแผนเผชิญเหตุที่วางไว้

ที่มา: www.naewna.com
News Code: gen g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

Comment
Related