วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

'พ่อเมืองนราฯ'แจงโควิดระบาดไม่หนักอย่างที่คิด สสจ.ยัน 28 วันคุมได้

 06 เม.ย. 2564 19:42 น. | หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 6 เมษายน 2564 ที่ห้อประชุมชั้น 5 ศาลากลาง จ.นราธิวาส นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และนายแพทย์วิเศษ สิรินทรโสภณ สสจ.นราธิวาส ได้ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยภาพรวมในพื้นที่ จ.นราธิวาส หลังจากเกิดเหตุแพร่ระบาดภายในเรือนจำนราธิวาส เมื่อวันที่ 2 เม.ย.64 ที่ผ่านมา
-->
โดย นายเจษฎา กล่าวว่า ทางกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงยุติธรรม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมประชุมรับทราบปัญหาและวางมาตรการรับมือ เพื่อให้เชื้อไวรัสโควิด 19 อยู่ในวงจำกัด ด้วยการวางแนวทางหลักๆไว้ 2 ประการ คือ 1.การใช้เรือนจำนราธิวาสเป็นโรงพยาบาลสนาม ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เรือนจำได้ จำนวน 200 คน และทางจังหวัดได้จัดเตรียม LQ ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 39 ไว้รองรับผู้ป่วยจำนวน 150 คน หากเกิดกรณีที่ไม่สามารถควบคุมพื้นที่การแพร่ระบาดได้ 2. ผู้ต้องขังที่พ้นโทษ จะใช้ LQ ศูนย์บำบัดยาเสพติดของ จ.นราธิวาส เป็นสถานที่กักตัว หากพ้นกำหนด 14 วัน จะส่งตัวกลับไปใช้ชีวิตในสังคม ซึ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่นราธิวาส ไม่หนักอย่างที่คิด เราไม่มีมาตรการปิดจังหวัดเหมือนในช่วงที่ผ่านมา ส่วนกิจกรรมต่างๆนับจากนี้จะมีการพิจารณาเป็นงานๆ จะชะลอหรือเลื่อนการจัดตามความเหมาะสม
ด้าน นายแพทย์วิเศษ แถลงข่าวว่า เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดนราธิวาส รู้รายแรกเมื่อวันที่ 2 เม.ย.64 พบเจ้าหน้าที่ชายที่ปฏิบัติงานในเรือนจำ อายุ 25 ปี มีอาการเหนื่อยหอบตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 64 เริ่มมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัว มีน้ำมูก ในวันที่ 24 มีนาคม 64 และในวันที่ 1 เมษายน 64 มีอาการจมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส จึงเข้าไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และได้ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลพบว่าติดเชื้อ COVID 19 และเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ Time line ส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในเรือนจำนราธิวาส วันที่ 26 ถึง 27 มีนาคม 64 ไปทำกิจธุระที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส ได้ดำเนินการสอบสวนโรคทั้งหมด
และจากการตรวจหาชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบเชื้อไวรัสโควิด 19 ในผู้ต้องขัง จำนวน 93 ราย ไม่แสดงอาการ 91 ราย อาการปานกลาง 1 ราย อาการรุนแรง 1 ราย โดยกลุ่มไม่แสดงอาการทั้งหมด 91 รายนั้น ได้เข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลสนาม ส่วนอาการปานกลางและรุนแรงเข้าพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์24 คน ไม่มีอาการ 23ราย กลุ่มเจ้าหน้าที่เรือนจำ กลุ่มนี้มีจำนวนทั้งหมด 96 คน พบติดมีอาการเล็กน้อย 1 ราย เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ทั้ง 24 ราย ซึ่งได้ติดตามผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงของจำนวนทั้ง 24 รายแล้ว และได้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่เดินทางไปในจังหวัดนั้น ได้แก่ จังหวัดปัตตานี สุราษฎร์ธานี กรุงเทพมหานคร แลนครราชสีมา กลุ่มนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดกลุ่มที่เดินทางร่วมกิจกรรมที่นราธิวาสที่เป็นผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่เรือนจำไปร่วมงาน 8 คน ได้รับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นผู้ต้องขัง 4 รายและเจ้าหน้าที่เรือนจำ 1 ราย ยังรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ในสถานการณ์ดังกล่าว
ทั้งนี้ จึงขอให้ประชาชนชาวนราธิวาสอย่าได้วิตกกังวล ไม่ตื่นตระหนกแต่ขอให้ทุกคนตระหนัก และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID 19 อย่างเคร่งครัด เราเชื่อว่าในเวลา 28 วัน เราสามารถควบคุมไวรัสโควิดให้อยู่ในวงจำกัดได้

ที่มา: www.naewna.com
News Code: loc g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

Comment