วันอาทิตย์ที่ 07 มิถุนายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

'เทวัญ'ลงพื้นที่ให้กำลังใจปชช. พบพระสังฆาธิการ3จังหวัดชายแดนใต้

 07 พ.ย. 2562 19:10 น. | หมวดหมู่ การเยียวยา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

"เทวัญ" ลงพื้นที่จ.ปัตตานี พบพระสังฆาธิการ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา พร้อมให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่
7 พฤศจิกายน 2562 นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายณัฏฐชัย ศรีรุ่งสุขพินิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติลงพื้นที่ จ.ปัตตานี เพื่อพบปะพระสังฆาธิการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา และให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่ พร้อมรับเรื่องการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่พระพุทธศาสนาในพื้นที่
ในช่วงบ่ายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปสักการะเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว ศาลเจ้าเล่งจูเกียง จากนั้น จะได้เดินทางไปยังวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวงจ.ปัตตานี เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขเพื่อให้เกิดความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จากพระสังฆาธิการระดับอำเภอ ระดับตำบล และพระเลขานุการ ผู้รับผิดชอบงานคณะสงฆ์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา
ทั้งนี้ คณะสงฆ์เสนอให้รัฐบาลจัดตั้งศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ จดทะเบียนรูปแบบของสมาคม เพื่อสร้างความมั่นคงแก่พระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย คณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน ร่วมเป็นกรรมการ มีหน้าที่ในการหนุนเสริมคณะสงฆ์ ในด้านการปกครอง การศาสนศึกษา การศึกษาสงเคราะห์การเผยแผ่ การสาธารณูปการ และการสาธาณสงเคราะห์ อย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผลทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในพื้นที่ พร้อมกันนี้ จากเหตุรุนแรงคนร้ายยิง ชรบ.เสียชีวิต ผู้ร่วมเวที ขอให้ปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพ และเร่งสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในพื้นที่
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังรับฟัง ว่าจะรวบรวมข้อเสนอต่างๆจากพระภิกษุสงฆ์และประชาชนในพื้นที่ที่ได้สะท้อนความต้องการ นำเรียนนายกรัฐมนตรี และหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด โดยเฉพาะความปลอดภัย รวมถึงส่งเสริมการเรียนธรรมะของเยาวชนให้เพิ่มมากขึ้น การพัฒนาวัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อพัฒนาพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความมั่งคง แข็งแกร่ง เป็นศูนย์รวมจิตของประชาชน และจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เกิดสันติสุขในพื้นที่

ที่มา: www.naewna.com
News Code: pol g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

Comment
Related