วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ดัน8ชุมชนนำร่องเที่ยวไทย

 23 ก.ค. 2564 04:56 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

น.อ.อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า อพท. ได้ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ทำการวิจัยโครงการการยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์สู่ตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพ โดยเตรียมนำร่อง 8 ชุมชน ที่พร้อมเป็นต้นแบบการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภายหลังภาวะวิกฤติโควิด-19 นำไปสู่ช่องทางการตลาดให้กับชุมชนใน 4 ภาค ให้มีความพร้อมที่จะรองรับการท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีใหม่อีกครั้ง
สำหรับ 8 ชุมชนนำร่อง ประกอบด้วย ภาคเหนือ ชุมชนท่องเที่ยวสันลมจอย จ.เชียงใหม่ ชุมชนท่องเที่ยวในเวียง-บ้านหนองเต่า จ.น่าน ภาคใต้ ชุมชนท่องเที่ยวเมืองเก่าภูเก็ต จ.ภูเก็ต ชุมชนท่องเที่ยวจุฬาภรณ์ 12 จ.นราธิวาส ภาคกลาง ชุมชนท่องเที่ยวเมืองโบราณทวารวดี-อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ชุมชนท่องเที่ยวบางเจ้าฉ่า จ.อ่างทอง ภาคอีสาน ชุมชนท่องเที่ยวสุขสมบูรณ์ จ.นคร ราชสีมา และชุมชนท่องเที่ยวไหม สนวนนอก จ.บุรีรัมย์
ทั้งนี้ตามผลวิจัยพบว่า ทั้ง 8 ชุมชนดังกล่าว มีความพร้อมและเหมาะกับนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ ได้แก่ กลุ่มครอบครัว กลุ่มคนทำงาน กลุ่มจัดประชุมสัมมนา กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มทัศนศึกษา โดยมีหลายชุมชนที่ยังเหมาะกับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ เช่น ชุมชนท่องเที่ยวจุฬาภรณ์ 12 จ.นราธิวาส เหมาะที่จะนำเสนอขายให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย ที่เป็นกลุ่มมุสลิม ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต จ.ภูเก็ต และหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม สนวนนอก จ.บุรีรัมย์ ทาง อพท. ได้นำองค์ความรู้มายก ระดับให้ชุมชน ทั้งด้านใส่ใจเรื่องความปลอดภัยและเว้นระยะห่าง การพัฒนาเรื่องเล่าให้สามารถร้อยเรียงให้ได้อรรถรสมากขึ้น เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่และเพิ่มการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว และการคำนวณบริหารต้นทุนค่าใช้จ่าย เพื่อกำหนดราคาขายที่เหมาะสม.

ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 24 ก.ค. 2564 (กรอบบ่าย)
News Code: loc trav g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl

Comment