วันอังคารที่ 04 สิงหาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

สละชีพเพื่อชาติ "ตำรวจตระเวนชายแดน" ยากลำบาก เสี่ยงตาย หน่วยงานที่ถูกลืม

 10 ม.ค. 2562 13:52 น. | หมวดหมู่ การบำรุงขวัญกำลังพล
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ถูกพูดถึงไม่บ่อยนัก สำหรับตำรวจตระเวนชายแดน หรือ ตชด. ซึ่งมีหน้าที่เป็นกองกำลังเสริม แทนการใช้กำลังทหารในการรักษาความสงบตามช่องแนวตะเข็บชายแดน เนื่องมาจากสนธิสัญญากรุงเจนีวาระหว่างไทยกับฝรั่งเศส ที่ห้ามไม่ให้มีกำลังทหารในช่วงระยะ 25 กิโลเมตรนับจากแนวชายแดน วัตถุประสงค์ในช่วงแรกที่ก่อตั้งตำรวจตระเวนชายแดนก็เพื่อป้องกันกองกำลังคอมมิวนิสต์ที่จะเข้ามารุกรานในผืนแผ่นดินไทย เพราะในช่วงขณะนั้นคอมมิวนิสต์กำลังขยายตัวไปยังประเทศต่างๆ จึงต้องมีการจัดกองกำลังป้องกันไว้
ตำรวจตระเวนชายแดนจะเป็นเพียงหน่วยเดียวที่ไม่เหมือนใคร เพราะเป็นได้ทั้งพลเรือน ตำรวจ และทหาร จึงมีคุณลักษณะหลักที่สำคัญอยู่ 3 ประการ คือ 1.สามารถปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมรับใช้ประชาชนได้อย่างเช่นตำรวจ 2.สามารถทำหน้าที่ปกป้องชาติ ศาสนา และราชบังลังก์ได้อย่างทหาร 3.สามารถบริการประชาชนแทนกระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ ได้อย่างข้าราชการพลเรือน
- คุณสมบัติของผู้ที่ต้องการเข้าเป็นตำรวจตระเวนชายแดน -
ผู้ที่ต้องการจะเป็นตำรวจตระเวนชายแดน จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรอง ถ้ามีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่กำหนดไม่สามารถร้องสิทธิใดๆ ได้ หรือเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยเรียนจบชั้นสูงสุดของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หรือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนที่โอนไปสังกัดส่วนราชการอื่นแล้ว
สำหรับพระภิกษุ สามเณร นักพรต หรือนักบวชในศาสนาใดๆ และทหารกองประจำการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนไม่รับสมัครและไม่อนุญาตให้เข้ารับการคัดเลือก อุดมการณ์อันแน่วแน่ของตำรวจตระเวนชายแดน
- ภารกิจและหน้าที่ของตำรวจตระเวนชายแดน -
หน้าที่หลักสำคัญคือ การถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์การเข้าไปแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแนวตะเข็บชายแดน ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เช่น การลักลอบขนยาเสพติด คนหลบหนีเข้าเมือง การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า การค้าอาวุธสงคราม ปัญหาการปลูกฝิ่นตามพื้นที่ชายแดน และก่อการไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ และสนองงานตามพระราชดำริ นอกจากนั้นยังมีงานพัฒนาช่วยเหลือประชาชนตามแนวชายแดนให้สามารถดูแลพัฒนาตนเองได้ ที่สำคัญคือเรื่องการผูกมิตรไมตรีสัมพันธ์อันดีงามต่อประเทศเพื่อนบ้านใกล้เรืยนเคียงอยู่เสมอเราจะเห็นได้ว่าตำรวจตระเวนชายแดนมีความสำคัญไม่แพ้ทหารหรือตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่เลย ซึ่งถือได้ว่าตำรวจตระเวนชายแดนเป็นด่านหน้าที่จะช่วยปกป้องและคุ้มครองประเทศจากสิ่งที่ไม่ดี เพื่อให้ประชาชนอยู่อย่างสงบสุข
- ตชด.หญิง ไม่ต้องลาดตระเวน -
กำลังพลของตำรวจ ตชด.หญิง ทั้งหมดมี 180 คน ยศ พ.ต.ท. 4 คน , ร.ต.ต. - ร.ต.อ. 40 คน , ด.ต.67 คน ส.ต.ต.-ส.ต.อ. 69 คนตำรวจ ตชด.หญิง ทุกสังกัด ไม่มีหน้าที่ลาดตระเวน และไม่ต้องออกไปเสี่ยงอันตรายแบบ ตชด.ชาย หน้าที่หลักของ ตชด.หญิง คือ อยู่กองแพทย์ เป็นพยาบาล ฝ่ายอำนวยการ ธุรการ การเงิน หรือเป็นครู ตชด. สอนเด็กนักเรียน ซึ่ง ตชด.หญิง ที่บรรจุเป็นครูส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียน ตชด.มาก่อน แล้วกลับมาติดยศใช้ทุน ที่ผ่านมาจึงไม่มีตำรวจ ตชด.หญิงต้องไปเสี่ยงชีวิต เว้นแต่ตำรวจที่รับราชการอยู่พื้นที่สีแดงอย่าง ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง และอาจมีเหตุไม่คาดฝันเกินขึ้นโดยไม่ทันตั้งตัว
จากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดคาร์บอมบ์ใกล้กับหน่วยเฉพาะกิจสงขลา ซึ่งเป็นฐานของ ตชด.43 เมื่อเช้านี้ ซึ่งทำให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ 2 นาย คือ ผู้บังคับหมวดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 เย็บ 10 เข็ม นำส่งโรงพยาบาลเทพา และ ร.ต.อ.หญิง สินีนาถ คงพุทธ หรือผู้กองจอย ผู้บังคับหมวดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 สังกัดหมวดแพทย์ ถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณหน้าอกซ้าย ส่งตัวไปยังโรงพยาบาลยะลา
- ต้องเสียสละแค่ไหน ถึงจะเป็นตำรวจ ตชด. -
ตำรวจ - ทหาร รู้กันดี ใครที่สอบได้คะแนนไม่ดี จ่อท้ายปลายแถว เลขตำแหน่งบรรจุเข้ารับราชการจะต้องโผล่ไปอยู่แนวตะเข็บชายแดนทั่วประเทศ แต่นั่นก็ไม่เสมอไป เพราะที่ผ่านมา มีตำรวจที่เก่งและมากความสามารถสอบได้อันดับต้นๆ หรือสอบได้เป็นลำดับที่ 1 ของรุ่น ก็เลือกที่จะมาเป็นตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อปกปักรักษาประเทศชาติอย่างจริงจัง ตั้งใจ
โดยเฉพาะตำรวจตระเวนชายแดน ในพื้นที่สีแดงอย่าง 3-4 จังหวัดชายแดนใต้ปลายด้ามขวาน ที่ต้องเผชิญกับภัยอันตรายที่ไม่สามารถหยั่งรู้ได้ ไม่รู้แม้กระทั่งเป้าหมายที่แท้จริงของการลอบฆ่า ลอบทำร้าย ว่าสุดท้ายแล้วคนลงมือ หวังผลอะไรจากการตายของตำรวจ ทหาร ประชาชนคนไทยกันแน่ ...การจะเป็นตำรวจ ตชด. นอกจากต้องมุ่งมั่น แน่วแน่ กระโดดเอาตัวเองปกป้องประเทศชาติ โดยไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองและอนาคตของครอบครัว เพราะหลังจากที่เขาเลือกที่จะเป็นตำรวจตระเวนชายแดนแล้ว โชคชะตาชีวิตนับจากนั้นเป็นต้นไป "คือสิ่งที่เขาเลือกไม่ได้"
- พิการตลอดชีวิต เจ็บปางตาย สละชีพเพื่อชาติ -
ย้อนกลับไปเมื่อช่วงประมาณปี 2549 เป็นต้นมา ในขณะที่ไฟใต้กำลังลุกโชน ความสูญเสียได้เกิดขึ้นชาวบ้าน ข้าราชการตำรวจ ทหาร ถูกลอบฆ่าอย่างโหดเหี้ยมทารุณ ทำให้หน่วยงาน ตชด.ต้องสูญเสียกำลังหลักของชาติไปอย่างประเมินค่าไม่ได้ ...เวลาล่วงเลย 10 กว่าปีผ่านไป ถึงแม้เหตุการณ์ความรุนแรงจะบรรเทาลงกว่าครั้งเก่าก่อน โจรใต้ถูกเจ้าหน้าที่ไล่ล่า จับกุม และสังหาร บั่นทอนกองกำลังลง แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าความสูญเสียของตำรวจ ทหารชายแดนใต้จะไม่เกิดขึ้น
ภาพธงชาติคลุมโลงศพ ตั้งแถวหามขึ้นเครื่องบินกลับสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด เพราะตายในหน้าที่ ยังมีให้เห็นอยู่แทบจะทุกปี "น้ำตาของพ่อแม่และทายาท ผู้เสียสละพรั่งพรูออกมา สร้างความสะเทือนใจให้คนทั้งประเทศ ร้องไห้เพราะภาคภูมิใจที่ลูก #สละชีพเพื่อชาติ หรือร้องไห้เพราะต้องเสียดวงใจอันเป็นที่รักไปอย่างไม่มีวันกลับ คงเป็นความรู้สึกที่ผสมปนเป กลั่นออกมาจากห้วงลึกของความรู้สึกของหัวอกคนเป็นพ่อเป็นแม่
แต่ก็อีกนั่นแหละ ตำรวจ ตชด. "ที่ไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้าย" เพราะไม่หมดลมหายใจตายในหน้าที่ "แต่กลับต้องกลายเป็นคนพิการตลอดชีวิต" โดยมีคนในครอบครัวคอยดูแลไม่ห่าง และได้รับสวัสดิการตามหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดไว้ ...แต่ใครจะรู้บ้างว่า สวัสดิการเหล่านั้นอาจจะไม่เพียงพอต่อการสูญเสีย และภาระที่เกิดขึ้นตามมาทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- เบี้ยเลี้ยงถูกโกง ? -
เคยเป็นข่าวหนาหูในรอบหลายปีที่ผ่านมา ว่าตำรวจตชด. ถูกผู้บังคับบัญชาโกงเบี้ยเลี้ยงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ถึงแม้จะไม่มีการทำหนังสือร้องเรียนจากตำรวจชั้นผู้น้อยเป็นลายลักษณ์อักษร แต่โลกโซเชียลก็กระพือข่าวจนเรื่องแดงไปถึง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยาวไปสู่ตั้งกรรมการสอบ ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีใครออกมาแถลงผลสอบที่แน่ชัด
หากมีการโกงเกิดขึ้นจริงๆ ก็ถือว่าเป็นเคราะห์ซ้ำกำซัดของพี่น้อง ตชด. เพราะนอกจากจะต้องเสียสละเสี่ยงเป็นเสี่ยงตาย รายได้น้อย ซ้ำยังต้องมาถูกผู้บังคับบัญชาโกง คงต้องฝากความหวังไว้กับผู้มีอำนาจ ช่วยสอดส่องดูแล เอาผิดผู้ที่กระทำการเช่นนี้ และห้ามปรามไม่ให้เกิดขึ้น ซ้ำรอยอีก
- ภาคเอกชน เพื่อนตำรวจร่วมรุ่น ปันน้ำใจบริจาคช่วยเหลือ -
ทุกครั้งที่มีการสูญเสียเกิดขึ้น จะเป็นหรือตาย แน่นอนว่าครอบครัวตำรวจทุกนายต้องได้รับการดูแลเยียวยาจากภาครัฐอย่างเท่าเทียม ถึงแม้หลายครอบครัวที่ต้องเลี้ยงดูทายาทที่บาดเจ็บ พิการ จะมองว่า "ถูกลืม" และดูแลเยียวยาไม่เต็มที่ แต่โชคดีเพราะยังมีเพื่อนๆ ตำรวจร่วมรุ่นพากันบริจาคช่วยเหลือคนในครอบครัว และนอกจากนี้ยังมีประชาชนที่เล็งเห็นคุณค่าของความเสียสละ แบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือกันตามกำลังศรัทธา แม้จะเป็นมูลค่าที่ไม่มากมาย แต่สามารถเติมเต็มกำลังใจให้ตำรวจที่บาดเจ็บและครอบครัวได้รู้สึกว่า "ตัวเขาเองไม่ถูกทอดทิ้ง"
***ชีวิตตำรวจ ตชด. ไม่ได้หรูหราสะดวกสบาย เสียสละอดทน เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายมากกว่าตำรวจทุกหน่วยในเมืองไทยด้วยซ้ำ ทางเลือกไม่เยอะ มีคุณภาพชีวิตและโอกาสที่น้อยกว่า ขวัญกำลังใจและสวัสดิการช่วยเหลือจึงสมควรจะเพิ่มมูลค่าให้พวกเขาเท่าที่ควรจะได้ และไม่ทิ้งใครไว้เบื้องหลังในวันที่ร่างกายคนเหล่านั้นไม่ครบ 32 และรับใช้ชาติไม่ได้เหมือนเดิม...

ที่มา: www.thairath.co.th
News Code: loc g:thairath g:agency p:wtr v:netnews

Comment
Related