วันศุกร์ที่ 04 ธันวาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ปัตตานีจุฬาฯผ่อนปรนอนุญาตให้ละหมาดวันฮารีรายออีดิลฟิตรี แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรอย่างเคร่งครัด

 18 พ.ค. 2563 18:00 น. | หมวดหมู่ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ผู้สื่อข่าวรายนงานว่า วันที่ 18 พค 2563 สำหรับละหมาดอีดิลฟิตรีของพี่น้องชาวไทยมุสลิมที่จะมาถึงนี้ ด้วยเนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 ในประเทศไทยมีจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงและผ่อนคลายลงนั้น ทำให้จุฬาราชมนตรีออกประกาศการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ จึงพิจารณาเห็นควรให้มีการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดในวันฮารีรายออีดิลฟิตรีสำหรับมัสยิดอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีผู้ติดเชื้อ และที่มีความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด
1 ทุกมัสยิดจะต้องเปิดพื้นที่สำหรับการละหมาดนั้นให้โล่งกว้าง ทั้งในนอกอาคารสำหรับละหมาดอีดิลฟิตรีเพื่อไม่ให้เกิดการแอ่อัด
2 ให้กระชับเวลาในการปฏิบัติศาสนกิจละหมาดวันฮารีรายออีดิลฟิตรีและบรรยายธรรม(คุตบะห์) ไม่เกิน ๒๐ นาที
3 หากมัสยิดไดไม่สามารถทำข้อปฏิบัติตาม พี่น้องชาวไทยมุสลิมสมารถละหมาดที่บ้านได้ รวมกันเป็นครอบครัว จำกัดเฉพาะญาติพี่น้องเท่านั้น โดยไม่ต้องอ่านคุตบะห์(บรรยายธรรม)
4ให้มัสยิดงดการจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมละหมาดและการจัดกิจกรรมอื่น ๆ รวมทั้ง
ให้หลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมหรือการรวมตัวกันเป็นกลุ่มที่มีจำนวนมาก เช่นการเยี่ยมญาติ การเยี่ยม
กูโบร์ (สุสาน) และการจัดเลี้ยงอาหารในเคหสถานที่พี่น้องชาวไทยมุสลิมทำกันทุกปี
ทั้งนี้ทางจุฬาราชมนตรี จึงขอให้พี่น้องมุสลิมทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค
และคำแนะนำของทางราชการและประกาศจุฬาราชมนตรีอย่างเคร่งครัดต่อไป
อย่างไรก็ตามสำหรับมัสยิดทุกมัสยิดได้มีการเตรียมความพร้อมการป้องกันการเข้าออกอย่งเป้นระเบียบไม่ให้เกิดความแออัด เพื่อการป้องกันในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19 อีกทั้งจัดพื้นที่รองรับแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางมาร่วมละหมาดวันฮารายออีดิลฟิตรีที่จะมาถึงนี้
ปาเรซ/ปัตตานี

ที่มา: www.siamrath.co.th
News Code: loc g:siamrath g:agency p:wsr v:netnews

Comment
Related