วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ฝีมือ!!ทำจริง วิเคราะห์จริง รร.วัดเขากลาย ดังถึงปัตตานี ส่งคณะมาดูงาน ทำไม!! ผลทดสอบ สูงกว่าทุกรายวิชา

 10 ก.ย. 2563 06:23 น. | หมวดหมู่ การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต3 นำโดย นายเสกสรรค์ กอเส็มผู้อำนวยการเขต,ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย,ผู้อำนวยการสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต3ศึกษาดูงานการบริหารจัดการศึกษาในการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงเพิ่มศักยภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานสู่ไทยแลนด์4.0ณ โรงเรียนวัดเขากลาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีนายวิจัย ไกรสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา,นายพิชัย อิ่มด้วง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นางรัตนา ทรงทอง ผู้อำนวยโรงเรียนวัดเขากลาย ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.นครศรีธรรมราช เขต2ร่วมต้อนรับ
นางรัตนา ทรงทอง ผอ.รร.วัดเขากลาย กล่าวว่า โรงเรียนวัดเขากลายดำเนินงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมทีมทำ โดยการประชุมวิเคราะห์ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานO-NETและNTร่วมกำหนดวิธีการและรูปแบบ นำรูปแบบไปปฏิบัติจริงและใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล นิเทศติดตาม เยี่ยมห้องเรียน สังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประเมินผลระหว่างการจัดการเรียนการสอน ประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการพัฒนาและสรุปผล ซึ่งจากการดำเนินการดังกล่าว ทำให้โรงเรียนวัดเขากลายมีผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ สูงกว่าระดับชาติทุกรายวิชา
-->

ที่มา: www.naewna.com
News Code: edu g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

Comment
Related