วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ศอ.บต.สักการะพระเถระ5จว.ใต้

 11 ก.พ. 2563 05:59 น. | หมวดหมู่ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีถวายเมตตาสักการะยกย่องพระเถระผู้ควรกระทำอัญชลี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี พ.ศ.2563 โดยมี นายวิชัย เรืองเริงกุลฤทธิ์ นายกสมาคมพุทธสมาคมจังหวัดยะลา คณะสงฆ์และพระพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ยะลา
สำหรับพิธีถวายเมตตาสักการะยกย่องพระเถระผู้ควรกระทำอัญชลี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดขึ้นโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับสมาคมพุทธสมาคม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล) เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเผยแผ่และจรรโลงพระพุทธศาสนา และถวายเมตตาสักการะยกย่องพระเถระที่ปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ทั้งนี้ได้คัดเลือกพระเถระผู้ทรงคุณในฐานะผู้ทรงศีล มีวัตรปฏิบัติที่งดงามเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของพุทธศาสนิกชนจังหวัดละ 1 รูป ได้แก่ พระราชศีลสังวร เจ้าอาวาสวัดมัชฌิมาวาส จ.สตูล ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสงขลา-สตูล, พระราชปัญญามุนี เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน เจ้าคณะจังหวัดยะลา, พระสิริจริยาลังการ เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง จ.ปัตตานี, พระครูรัตนคุณาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามะนังชโลธาร จ.สตูล ที่ปรึกษา เจ้าคณะตำบลคอหงส์ รัตนภูมิ-สตูล และพระครูสถิตสีลขันธ์ เจ้าอาวาสวัดโบราณสถิตย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส

ที่มา: นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 12 ก.พ. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: g:khaosod g:agency g:paper g:mati p:ksd v:paperl

Comment
Related