วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

อีสานแล้งหนักไร่แตงโมเฉา 'มท.2'ลุยแก้3จว.ใต้ขาดน้ำ

 09 ก.พ. 2563 04:36 น. | หมวดหมู่ การช่วยเหลือประชาชน
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

กองทัพภาคที่ 2 จัดรถบรรทุกลุยแจกน้ำช่วยชาวบ้านนครราชสีมาขาดแคลนน้ำอย่างหนัก
กรุงฝุ่นลดบางเขตเกินมาตรฐาน
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า วันนี้สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ามีแนวโน้มลดลง แต่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ จำนวน 1 เขต คือ เขตวังทองหลาง ปริมาณฝุ่น PM2.5 อยู่ที่ 53 ไมโครกรัม ต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) สำหรับผู้อยู่ในพื้นที่คุณภาพอากาศดีมาก-ดี สามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งและการท่องเที่ยวได้ตามปกติ ผู้อยู่ในพื้นที่คุณภาพอากาศปานกลาง ประชาชนทั่วไปสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาทำกิจกรรมกลางแจ้ง ส่วนผู้อยู่ในพื้นที่คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ให้ประชาชนทั่วไปในบริเวณที่มีมลพิษทางอากาศเกินมาตรฐานเฝ้าระวังสุขภาพ หากมีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุ เด็ก และผู้ป่วยทางเดินหายใจ พร้อมใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากเกิดความจำเป็น
นางศิลปสวยกล่าวว่า กทม.ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตต่างๆ ฉีดล้างถนน ต้นไม้ ป้ายรถเมล์ ฯลฯ และฉีดพ่นละอองน้ำอย่าง ต่อเนื่องทุกวัน เพื่อลดฝุ่นละอองสะสมในอากาศ ยังมอบหมายให้ ศูนย์บริการสาธารณสุข ตลอดจนหน่วยงานในสังกัด กทม.ต่างๆ ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 พร้อมแนวทางการปฏิบัติตัวในการป้องกันจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก และการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 สอนสาธิตการใช้หน้ากากอนามัย การล้างมือ และแจกหน้ากากอนามัยให้กับทหาร เด็กนักเรียน และประชาชนด้วย
ทัพภาค2จัดรถบรรทุกลุยน้ำช่วย
พ.ท.พันธุ์พิศิษฐ์ ทรรพวสุ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 2 เป็นประธานเปิดโครงการ "ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง" ประจำปี 2563 ที่สนามหน้าสโมสรร่วมเริงไชยกองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา เนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งของประเทศเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชน บรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ กองทัพบกจึงเชิญหน่วยงานภาคีเครือข่าย นำศักยภาพด้านกำลังพล ทรัพยากร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ระดมขนส่งน้ำอุปโภคบริโภคไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง โดยเฉพาะพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งรุนแรง ทั้งนี้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 ได้จัดรถน้ำ ไปรับน้ำจากจุดจ่ายของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลและการประปาส่วนภูมิภาคเพื่อไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยแล้งในพื้นที่เป้าหมาย ส่วนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้การสนับสนุนยกเว้นค่าไฟฟ้า ณ จุดจ่ายน้ำของกรมทรัพยากรน้ำและการประปาส่วนภูมิภาค ขณะที่การประปาส่วนภูมิภาค สนับสนุนจุดจ่ายน้ำประปา กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สนับสนุนจุดจ่ายน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำ ดำเนินการแจกจ่ายน้ำ และบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิง ภาชนะบรรจุน้ำ และสนับสนุนงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่าย
ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 ได้จับมือหน่วยงานภาคี จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าร่วม ประกอบด้วย รถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 34 คัน รถผลิตน้ำดื่ม 3 คัน รถยนต์บรรทุกเครื่องสูบน้ำ 1 คัน รถครัวสนาม 1 คัน รถยนต์บรรทุกกำลังพลชุดช่างทั่วไป 3 คัน และกำลังพลอีก 120 นาย ขบวนรถน้ำจะเข้าไปแจกจ่ายน้ำในพื้นที่ประสบภัยแล้งของจ.นครราชสีมา ที่ชุมชน ต.ด่านคล้า อ.โนนสูง และบ้านโกรกตะคร้อ ต.ไชยมงคล อ.เมืองนครราชสีมา ทั้งนี้ การดำเนินโครงการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 ทั้ง 15 แห่ง ได้จัดรถน้ำเอาไว้จำนวน 98 คัน เตรียมพร้อมให้การสนับสนุนส่วนราชการ พลเรือน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ทันท่วงทีเมื่อได้รับการประสาน
โนนสูงขาดน้ำอุปโภคบริโภค
สถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดนครราชสีมาทวีความรุนแรง แหล่งน้ำตามธรรมชาติหลายพื้นที่แห้งขอดจนหมด ส่งผลกระทบเริ่มขาดแคลนสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นแหล่งอาหารของชาวบ้าน โดยเฉพาะลำสวายเลียง ต.ธารปราสาท อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ลำน้ำขนาดใหญ่ เชื่อมต่อกับลำน้ำลำเชียงไกร ใน อ.โนนไทย ล่าสุด ปริมาณน้ำแห้งขอดจนหมด ทำให้ชาวบ้านที่อาศัยติดกับลำน้ำขาดแคลนน้ำใช้อุปโภคบริโภค น้ำทำการเกษตร และสัตว์น้ำเริ่มขาดแคลน
นายดำรงศักดิ์ ฉิมนอก อายุ 52 ปี ชาวบ้านวังม่วง ต.ธารปราสาท ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมลำน้ำลำสวายเลียง บอกว่า ปริมาณน้ำที่แห้งขอด ทำให้ไม่สามารถทอดแหจับปลาได้ สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติตายเกือบหมด ทั้งปลาเล็กปลาน้อย และสัตว์น้ำนานาชนิด ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนปลาสด-สัตว์น้ำไว้บริโภค
แล้งกระทบไร่แตงโมขาย3ลูก20
สถานการณ์ภัยแล้งได้ส่งผลกระทบต่อไร่แตงโมของชาวบ้านพังขว้างเหนือ ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.สกลนคร ที่ปลูกมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปีก่อน เนื่องจากแหล่งน้ำเริ่มแห้งขอด แม้จะมีการสูบน้ำจากระยะไกลก็ไม่ทันการณ์ เนื่องจากต้นแตงโมที่ปลูกไว้ทยอยตายลงและผลผลิตโตไม่เต็มอีกทั้งผลแตงโมไม่งามจำเป็นต้องเก็บมาเทขายในราคาถูกหากปล่อยไว้จะเสียทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์
นางประถม อุปสาร อายุ 52 ปี กล่าวว่า ลงทุนปลูกแตงโมพันธุ์กินรีและตอปิโด จำนวน 6 ไร่ รวมทุกอย่างเป็นจำนวนเงินประมาณ 4 หมื่นบาท เนื่องจากใช้น้ำน้อยและปลูกทุกปีไม่เจอปัญหา พอมาปีนี้กลับมีปัญหาเรื่องน้ำหล่อเลี้ยงต้นแตงโม กระทั่งหาสูบน้ำเข้าไร่แตงโมแต่ก็ไม่ทัน ต้นแตงโมตายไปประมาณครึ่งหนึ่ง เหลือที่ยังพอประคับประคองประมาณ 3 ไร่ ตอนนี้แตงโมออกผลแล้วจะเป็นพันธุ์ตอปิโด แต่ผลที่ได้ไม่ค่อยดีนักลูกแตงโมไม่งามมีตำหนิ มีพ่อค้าคนกลางมาติดต่อซื้อแต่ก็โดนกดราคา จึงต้องขายเองหน้าไร่แตงโม เช่น 3 ลูก 20 บาท ลูกไหนโตผลงามก็ตกลูกละ 20 บาท ลูกค้าส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นคนในหมู่บ้านที่ช่วยกันอุดหนุน และที่เหลือคือพันธุ์กินรีที่กำลังเตรียมเก็บขายทั้งนี้ไม่หวังอะไรมากขอให้ได้ทุนคืนก็เพียงพอ
2อำเภอพิจิตรส่อแล้งหนัก
นางรติฟัส พร้อมพ่วง หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า สถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดพิจิตร โดยเฉพาะ 2 อำเภอประกอบด้วย อ.ตะพานหิน หมู่ 5 ต.หนองพะยอม และหมู่ 5 ต.วังหลุม ใช้ระบบการผลิตประปาหมู่บ้านแบบผิวดิน พบว่าน้ำใต้ดินเหลือน้อย หากภายใน 2 เดือนนี้ฝนไม่ตกหรือไม่มีน้ำเพิ่มเติมใต้ดินเกรงว่าน้ำจะไม่เพียงพอในการใช้ผลิตระบบประปาหมู่บ้าน ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการวางแผนรองรับในการจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำและประสานขอรับน้ำจากประปาส่วนภูมิภาคเพื่อแจกจ่ายน้ำให้กับชาวบ้านในพื้นที่
นางรติฟัสกล่าวว่า ในส่วน อ.ทับคล้อ มีผลกระทบที่หมู่ 10 ต.เขาทราย ชาวบ้านกว่า 30 หลังคาเรือนได้รับผลกระทบ เนื่องจากน้ำประปาส่วนภูมิภาคปิด-เปิดเป็นเวลา น้ำเลยไม่เพียงพอในการใช้อุปโภคบริโภค ทางเทศบาลตำบลเขาทรายจึงได้นำรถบรรทุกน้ำออกไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านโดยใส่ถังน้ำกลางประจำหมู่บ้าน 4 ถัง
มท.2ตรวจภัยแล้งระโนด
นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางตรวจพื้นที่ประสบภัยแล้งในคาบสมุทรสทิงพระ อ.ระโนด อ.กระแสสินธุ์ และ อ.สทิงพระ มีพื้นที่ที่กำลังประสบปัญหาภัยแล้ง 8 ตำบล 42 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรประมาณ 7 หมื่นไร่ ทั้งนาข้าวและพืชผลการเกษตร หากฝนไม่ตกลงมาพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งจะขยายออกเป็นวงกว้าง ประชาชนจะประสบปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคด้วย
นายนิพนธ์กล่าวว่า มีประชาชน อ.ระโนด ต้องการให้แก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมในระยะยาวและให้เป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ที่เกี่ยวโยงกัน 3 จังหวัดคือ อ.ชะอวด อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช อ.ควนขนุน จ.พัทลุง อ.ระโนด กระแสสินธุ์ และ อ.สทิงพระ จ.สงขลา ซึ่งมีพื้นที่การเกษตรใน 6 อำเภอหลายแสนไร่ ประสบปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งมาตลอด
"ผมจะนำข้อมูลและความต้องการของประชาชนเสนอกระทรวงเกษตรสำรวจพื้นที่ สิ่งที่ดำเนินการได้คือการสำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีอยู่เช่น พรุควนเคร็ง อ.ชะอวด และทะเลน้อย อ.ควนขนุน ให้สามารถกักเก็บน้ำจืดในช่วงหน้าฝนให้ได้มากขึ้น ด้วยการขุดลอกที่ตื้นเขินให้ลึก ส่วนในระยะยาวต้องมีระบบชลประทานทั้ง 3 จังหวัดเชื่อมโยงกัน" นายนิพนธ์กล่าว
ยะลามอบถังน้ำช่วยชาวบ้าน
พ.อ.รณชัย เวียงวงษ์ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมด้วยกำลังพล นพค.42 ร่วมมอบถังน้ำขนาด 3,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง ให้กับชาวบ้านหินล้านงาม บูเกะโต๊ะบีแด หมู่ 5 ต.ตาชี อ.ยะหา จ.ยะลา เพื่อใช้รองน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคช่วงภัยแล้ง โดย พ.อ.รณชัยกล่าวว่า ยินดีช่วยเหลือชาวบ้านตามนโยบายผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้ช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนจากภัยแล้งอย่างเร่งด่วน หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนายินดี เพราะเราเป็นที่พึ่งของชาวบ้าน ความสุขของประชาชนคือความสุขของเรา
ด้านนายซำซูดิง อาบู กรรมการมัสยิด ได้กล่าวขอบคุณผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 42 ที่ช่วยเหลือชาวบ้าน ได้ผ่านพ้นความเดือดร้อนในครั้งนี้ไปได้ โดยที่ชุมชนหินล้านงามบูเกะโต๊ะบีแดแต่ละสัปดาห์จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับช่วงกลางเดือนมีนาคม จะมีนักเรียนมาเข้าค่ายลูกเสือจำนวน 300 คน จึงมีความจำเป็นจะต้องสำรองน้ำใส่ในถัง กิจกรรมจะสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือ
กรมชลฯยันระยองมีน้ำใช้ถึงมิ.ย.
นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมยืนยันปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่จังหวัดระยอง มีเพียงพอใช้ไปจนถึงเดือนมิถุยายนนี้แน่นอน หลังสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ชี้แจงว่า อ่างเก็บน้ำ 4 แห่ง ได้แก่ อ่างฯดอกกราย อ่างฯหนองปลาไหล อ่างฯประแสร์ และอ่างฯคลองใหญ่ มีปริมาณน้ำใช้การได้รวมกันประมาณ 143 ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.) แต่จังหวัดระยองมีการใช้น้ำต่อวัน 1.55 ล้าน ลบ.ม. ทำให้ปริมาณน้ำที่มีอยู่สามารถใช้น้ำได้ไม่เกิน 100 วัน
นายทองเปลวกล่าวว่า จากการวิเคราะห์คาดว่าจะมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างฯ ทั้ง 4 แห่ง ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน 2563 อีกประมาณ 98 ล้าน ลบ.ม. เมื่อรวมกับการสูบน้ำผันน้ำมาจากแม่น้ำวังโตนดจังหวัดจันทบุรีอีก 10 ล้าน ลบ.ม. จะทำให้มีปริมาณน้ำต้นทุนในพื้นที่จังหวัดระยองทั้งสิ้นประมาณ 250 ล้าน ลบ.ม. ในส่วนของบริษัท อีสวอเตอร์ฯ ยังได้เตรียมปรับปรุงระบบ-สูบกลับวัดละหารไร่ เพื่อเติมน้ำให้กับอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล อีกวันละ 100,000-150,000 ลบ.ม. รวมกับปริมาณน้ำที่คาดว่าจะไหลลงอ่างฯในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายนนี้ อีกประมาณ 50 ล้าน ลบ.ม. จึงมั่นใจได้ว่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 ก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนและรอบการสูบผันน้ำใหม่อีกรอบ

ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 10 ก.พ. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: frnt g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcd v:paperl

Comment
Related