วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

จับกระแสภูมิภาค: พัฒนาผู้สอนภาษาไทย

 29 มิ.ย. 2563 03:38 น. | หมวดหมู่ การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ปัตตานี - พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต.เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมกิจกรรมเพิ่มศักยภาพวิทยากรผู้สอนภาษาไทย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาผู้สอนภาษาไทยแบบครบวงจร" เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยในชั้นเรียน ที่ห้องประชุมพนมไพร กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 43 ค่ายรามคำแหง จ.ปัตตานี

ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 30 มิ.ย. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcd v:paperl

Comment
Related