วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ม.เกริก จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 30 มี.ค. 2564 10:12 น. | หมวดหมู่ การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

มหาวิทยาลัยเกริก จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ [MOU] 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คัดสรรเยาวชนที่ต้องการศึกษาต่อในโอกาสใหม่ๆ สามารถมีงานทำได้จริง และขยายโอกาสให้กับเด็กๆที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกด้วย โดย อ.หวัง ฉางหมิง ประธานกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกริก และคณะอจ.มหาวิทยาลัยเกริก ร่วมลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกเด็ก, เยาวชน และสัมผัสถึงความต้องการขยายโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งงานวันนี้ได้รับเกียรติจากนายอรุณ เบ็ญจลักษณ์ รองนายก อบจ.ปัตตานี มาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว
โดยมีโรงเรียนและหน่วยงาน MOU ครั้งแรกมี 15 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนศาสนูปถัมภ์, โรงเรียนสุขสวัสดิ์วิทยา, โรงเรียอาสาสุลดินวิทยา, โรงเรียจริยธรรมศึกษามูลนิธิ, โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา, วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมูฮำมาดีย์, โรงเรียนอิสลามวิทยามูลนิธิ, โรงเรียนตาร์เบียตุลวาตันมูลนิธิ, โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา, ศูนย์อัลกุร-อานและภาษา, โรงเรียนอามานะศักดิ์, โรงแรมญันนะตีย์ โฮเต็ลและสมาคมแซะห์ไทย
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเกริก ยังร่วมกับ บ.ซีพีออล์ จัดการสอบสัมภาษณ์เพื่อเฟ้นหานักศึกษาทุนซีพี จำนวน 30 ทุน ทั้งนี้ก่อนที่นักเรียนจะสัมภาษณ์ มีการติวให้กำลังใจนักเรียนแบบ 3 ภาษา มีภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษามลายู โดย อาจารย์กัปตันอำพล ขำวิลัย ผู้อนวยการหลักสูตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการการบิน อาจารย์สราวุธ และซัน หัวหน้าหลักสูตรสาขาบริหารธุรกิจอิสลาม และอาจารย์ฟิกรี ปายอ ผู้บริหารศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเกริก จังหวัดยะลา เมื่อการสอบสัมภาษณ์เสร็จสิ้น ทางมหาวิทยาลัยจะประกาศผลในวันที่ 1 เมษายน 2564
อ.พัชราวดี ตรีชัย กล่าวว่า ในนาม คณะกรรมการจัดโครงการลงนามความร่วมมือ ทางวิชาการ ( MOU ) 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องขอขอบคุณ คุณอรุณ เบญจลักษณ์ รองนายกอบจ.ปัตตานี เป็นอย่างยิ่งและขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียนทุกท่านมาร่วมกันในวันนี้ คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเกริก มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจเพื่อตอบสนองต่อชุมชนและสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน ซึ่งได้รับโอกาสและความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งภาครัฐและองค์กรธุรกิจเอกชน ทั้ง 15 หน่วยงาน อทิ หน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โรงเรียน และสมาคมต่างๆ เรามีวัตถุประสงค์เป้าหมายชัดเจน เพื่อสร้างความร่วมมือด้านวิชาการและด้านการศึกษาให้กับนักศึกษาในจังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงองค์กรภาคธุรกิจเราหวังว่าจะขยายโอกาสให้กับเด็กๆใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มากขึ้นในปีต่อๆไป
ซึ่งขณะนี้ มหาวิทยาลัยเกริก เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 64 ทุกคณะ สาขาวิชา ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยมีสวัสดิการให้นักศึกษาที่ลงเรียนภาคปกติ มีหอพักฟรี 1 ปี ชุดนักศึกษาฟรี 1 ชุด เรียนภาษาจีนฟรี มีทุนการศึกษาไปเรียนต่อประเทศจีนอีกด้วย หากนักเรียนหรือผู้ปกครองสนใจ สามารถสมัครเรียนและสอบถามรายละเอียด ได้ที่เบอร์ 086-001-7149 อ.ฟิกรี ปายอ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยเกริก จ.ยะลา

ที่มา: www.siamrath.co.th
News Code: loc g:siamrath g:agency p:wsr v:netnews

Comment