วันอาทิตย์ที่ 07 มิถุนายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

'ศาล'อบรมเข้ม! รปภ.สถานที่-คน คุมเท่าสนามบิน

 01 ธ.ค. 2562 02:35 น. | หมวดหมู่ กระบวนการยุติธรรม
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ศาลอาญา * ศาลจัดอบรมใหญ่รักษาความปลอดภัยในศาล ยกระดับเทียบเท่าสนามบิน "สราวุธ" เผยอนุมัติเพิ่มตำรวจศาล 1,180 อัตราแล้ว เพื่อความปลอดภัยในการดูแลทั้งสถานที่และตัวบุคคล
เมื่อเวลา 13.20 น. วันที่ 30 พ.ย. ที่ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการศาลยุติธรรม ชั้น 6 อาคารศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก สำนักงานศาลยุติธรรม ได้จัดให้มีการบรร ยายเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะในด้านการรักษาความปลอดภัย โดยศาลทั่วประเทศจะเข้าร่วมการบรรยายผ่านระบบ Streaming มีนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวเปิดการบรรยาย
มี พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และปัจจุบันเป็นกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม (ก.ศ.) และ น.ส.ทิพย์ธิดา กสิวัตร ผอ.ส่วนมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย ฝ่ายมาตรฐานและควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยกิจการการบิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ ซึ่งมีหน่วยงานที่ร่วมรับฟังผ่านระบบดังกล่าว รวม 277 หน่วย จำนวนบุคลากรที่ร่วมรับฟังการบรรยายไม่น้อยกว่า 2,000 คน
นายสราวุธกล่าวว่า การอบรมในวันนี้เป็นการอบรมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ที่เป็นตัวแทนจากองค์การสง เคราะห์ทหารผ่านศึก, เจ้าพนักงานตำรวจศาล (คอร์ตมาร์แชล), เจ้าหน้าที่ตำรวจจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มาประจำที่ศาล และตำรวจตระเวนชายแดน ที่ดูแลรักษาความปลอดภัยของศาลในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงผู้อำนวยการศาลทั่วประเทศ และหัวหน้าส่วนที่รับผิดชอบในเรื่องของการดูแลรักษาความปลอดภัย
เขากล่าวว่า การอบรมวันนี้จะให้ความ รู้และทักษะในการดูแลรักษาความปลอดภัย โดยมีการเชิญ พล.ต.อ.สุเทพ ปัจจุบันเป็นกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม รวมถึงได้เชิญผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานความปลอดภัย จากบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด มหาชน มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ เนื่องจากศาลยุติธรรมได้นำแบบอย่างมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยในสนามบิน ซึ่งเป็นตัวอย่างแบบอย่างที่ดีในการดูแลความปลอดภัย เพราะการตรวจค้น รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัยอย่างรอบคอบ ปัญหาการนำอาวุธเข้ามาในบริ เวณศาลก็จะไม่เกิดขึ้น
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมกล่าวอีกว่า ภายหลังจากที่ตนเองได้ออกหนังสือเวียนให้ศาลและเจ้าหน้าที่ต่างๆ มีความเข้มงวด เรื่องการตรวจค้นพบอาวุธทั้งอาวุธปืนและอาวุธมีด ทำให้ศาลในหลายพื้นที่สามารถจับกุมอาวุธได้จำนวนมาก เช่นที่ จ.บึงกาฬ มีการตรวจค้นพบอาวุธ ศาลได้ไต่สวนคดีละเมิดอำนาจศาล โดยลงโทษจำคุก 4 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่ง จำคุก 2 เดือน โดยไม่รอการลงโทษ นั่นแสดงให้เห็นว่าคดีละเมิดอำนาจศาลและการดำเนินการที่เข้มงวด การมีระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จะทำให้การดูแลความปลอดภัยของประชาชนดีขึ้น และไม่เกิดเหตุซ้ำเหมือนที่ศาลจังหวัดจันทบุรี หรือที่ศาลจังหวัดยะลา เป็นต้น
นอกจากนี้ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมได้กล่าวถึงการเพิ่มอัตรากำลังตำรวจศาลว่า เจ้าพนักงานตำรวจศาลได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการเรียบร้อย เพราะตามกฎหมายของศาลในการกำหนดจำนวนและตำแหน่งเป็นอำนาจของคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม และโดยความเห็นชอบของประธานศาลฎีกา ซึ่งขณะนี้ทั้งคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมและประธานศาลฎีกาได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ประกาศกำหนดกรอบอัตราเจ้าพนักงานตำรวจศาลเรียบร้อยแล้ว จากจำนวน 309 อัตรา ในปัจจุบัน เพิ่มเป็น 1,180 อัตรา
นายสราวุธกล่าวว่า อัตรากำลังที่จะเพิ่มขึ้นมากว่า 1,000 คนสามารถกระจายไปดูแลความปลอดภัยศาลได้ทั่วประเทศ ซึ่งไม่ได้ใช้จำนวนคนมาก แต่เปรียบเสมือนตัวแทนของหน่วยงานรักษาความปลอดภัยของศาล เพื่อจะกระจายและมีการตรวจสอบได้ว่า แต่ละศาลนั้น รักษาความปลอด ภัยตามมาตรฐานที่เรากำหนดหรือไม่ ในปี 2562 นี้ ตนเองได้ออกหนังสือเวียน 2 ฉบับ โดยในช่วงเดือน ก.พ.2562 ได้เน้นย้ำแผนฉุกเฉินว่าหากเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือเหตุร้ายจะต้องดำเนินการอย่างไร
จากนั้น เมื่อวันที่ 13 พ.ย. ได้มีหนังสือเวียนอีกฉบับ มีข้อสั่งการไปกว่า 30 ข้อ ว่าหากเกิดการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับตำรวจที่มาประจำอยู่ศาล ในส่วนที่กรมราชทัณฑ์ที่ส่งมาประจำอยู่ที่ศาล รวมทั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
"ทั้งหมดนั้นจะต้องมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนว่าต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อความปลอดภัยในการดูแลทั้งสถานที่และตัวบุคคล" เลขาธิการศาลยุติธรรมกล่าวในตอนท้าย.

ที่มา: นสพ.ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 1 ธ.ค. 2562
News Code: avia pol labor frnt g:thaipost g:agency g:paper p:tpd v:paperl

Comment
Related