วันศุกร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ถูกทุกข้อ

 30 พ.ย. 2562 04:35 น. | หมวดหมู่ การเมือง
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

อัตถ์ อัตนัย
rm_thaipost@hotmail.co.th
สิ้นหวังกับการเมืองไทย
เรียน คุณอัตถ์ อัตนัย ที่นับถือ
โฮปเลสไม่ว่าจะเป็น เลือกตั้ง รัฐประหาร ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายค้าน ข้าราชการ ที่หล่อหลอมรวมกันเป็นการเมืองของประเทศไทย เริ่มตั้งแต่เลือกตั้ง ก่อนหน้าการเลือกตั้งทั่วประเทศมีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งประกาศตนเป็นคนอยากเลือกตั้ง ถึงวันนี้ก็อยากจะถามว่าพอใจกับการเลือกตั้งที่ผ่านมาหรือไม่ สำหรับผมคำตอบก็คือไม่พอใจเพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมาทำให้ได้ ส.ส.จ้างฆ่า ได้ ส.ส.ล้มล้างชาติ ชังชาติ ได้ ส.ส.บุกรุกป่า ได้ ส.ส.ติดคุกเพราะบุกรุกการประชุมอาเซียนฯ
รัฐประหารสิบแปดสิบเก้าครั้งที่ผ่านมาก็ไม่ทำให้ประเทศไทยดีขึ้น เพราะรัฐประหารส่วนใหญ่เป็นการแย่งชิงอำนาจเท่านั้น รวมทั้งรัฐประหารครั้งที่แล้วที่สัญญาว่าจะปฏิรูปประเทศ แต่ก็เป็นสัญญาลมสัญญาแล้ง เชื่อถือไม่ได้ ผลพวงที่ตามมาก็คือยุทธศาสตร์แห่งชาติ ๒๐ ปีที่เชื่อถือไม่ได้เช่นกัน เพราะไม่ทำตามที่แถลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทำจริงก็คือเศรษฐกิจฟุ่มเฟือย เอาภาษีอากร มาถลุงด้วยประชารัฐ ล่าสุดก็ชิมช้อปใช้ เฟสสามที่ตกม้าตายไปเรียบ ร้อย และตามมาด้วยเกษตรอินทรีย์ ที่อุ้มแต่สารก่อมะเร็ง ฝ่ายรัฐบาล
ล่าสุดก็มีปัญหาความขัดแย้งกันในเรื่องแบนสารพิษ เพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับเกษตร อุตสาหกรรม และสาธารณสุข สำหรับภาคเกษตรนั้นนักวิชาการเกษตรในกระทรวงเกษตรฯ เป็นนักวิชา การที่ผมไม่เชื่อถือมากที่สุด เพราะเห็นแก่ตัวรับผลประโยชน์จาก ภาคเกษตรอุตสาหกรรม มากกว่าปกป้องผลประโยชน์ของประชา ชน วันนี้เกษตรตกแต่งพันธุกรรมแพร่หลายเต็มตลาด ทำให้อุตสาห กรรมเกษตรครอบครองพันธุ์พืชและสัตว์ที่เป็นอาหารของคนไทย เท่ากับเป็นเจ้าชีวิตของคนไทยเพราะเป็นเจ้าของพืชพันธุ์เกือบทั้งหมด ข้าวที่ในอนาคตเกษตรกรก็ต้องซื้อพันธุ์ข้าวมาปลูกทุกปี
ดังนั้นกรณีต่ออายุสารพิษสามชนิดจึงเป็นผลประโยชน์ของภาคอุตสาหกรรมเกษตรเท่านั้น มิใช่เพื่อผลประโยชน์ของเกษตรกร ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะรัฐมนตรีที่เป็นประธานคณะกรรมการวัตถุอันตรายนั้นไร้ความน่าเชื่อถือที่สุด เพราะ
๑.ดำรงตำแหน่งตั้งแต่รัฐบาลคุณสมชาย อุ้มสารพิษมาโดยตลอด
๒.เมื่อคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติแบนสารพิษทั้งสามชนิด แล้วสหรัฐฯ ส่งหนังสือถึงประเทศไทยให้ทบทวนการแบนไกลโฟเซตพร้อมกับตัดจีเอสพี ซึ่งรัฐมนตรีอุตสาหกรรมได้ให้สัมภาษณ์ว่าอาจจะทบทวนการแบนไกลโฟเซตเพราะสหรัฐฯ ยังใช้ ซึ่งก็เป็นจริงตามที่รัฐมนตรีอุตสาหกรรมได้โยนหินออกมาล่วงหน้าแล้ว
ดังนั้นความเห็นของปลัดกระทรวงเกษตรฯ ในเรื่องนี้จึงน่าสงสัยว่ามีแรงกดดันหรือไม่
๓.รัฐมนตรีอุตสาหกรรมได้แถลงในฐานะประธานคณะกรรม การวัตถุอันตรายว่า "มติเป็นเอกฉันท์" ซึ่งในเวลาต่อมาทราบว่ามติไม่เป็นเอกฉันท์ แต่เป็นเสียงข้างมาก ดังนั้นคำแถลงการณ์ของรัฐมนตรีอุตสาหกรรมจึงไม่ถูกต้อง และเชื่อว่าเรื่องนี้จะไม่ชอบมาพากล มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องอย่างแน่นอน เพราะดูเหมือนจะละเลยปัญหาสาธารณสุข เพราะรัฐมนตรีอุตสาหกรรมแถลงว่าจำ เป็นต้องเลิกแบนไกลโฟเซต เพราะมีผลต่อเนื่องในอุตสาหกรรมอา หารสัตว์ เพราะต้องนำเข้าถั่วเหลืองและข้าวสาลีจากสหรัฐฯ (มากที่สุด) และบราซิลที่ยังใช้ไกลโฟเซตซึ่งก็ต้องมีการปนเปื้อน ส่งผลให้เนื้อสัตว์ที่เลี้ยงด้วยอาหารสัตว์ที่มีการปนเปื้อนสารก่อมะเร็งก็จะส่งผ่านถึงผู้บริโภคด้วย เป็นเหตุผลที่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพของประชาชนเลย มติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่ยกเลิกการแบนสารพิษทั้งสามนั้น แสดงว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับเงินและภาคธุรกิจมากกว่าสุขภาพของประชาชน
ฝ่ายค้านหรือฝ่ายแค้น การกระทำของพรรคการเมือง ๗ พรรคฝ่ายแค้นนั้นแสดงให้เห็นว่าต้องการล้มล้างรัฐบาลอย่างเดียว แต่ที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือล้มล้างราชอาณาจักรไทย เพราะ ๗ พรรคฝ่ายแค้นขึ้นเวทีสัมมนาการเมืองที่ปัตตานี ที่มีนักวิชาเกินเสนอเรื่อง สิทธิเสรีภาพ ด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา ๑ ซึ่งทั้ง ๗ พรรคก็ยอมรับโดยดุษณีภาพ แสดงพฤติกรรมเป็นกบฏชัดเจน โดยเฉพาะพรรคสามแพศยาที่เป็นหัวหอกในเรื่องการเปลี่ยนแปลงราชอาณา จักรไทย ซึ่งมีพรรคเผาไทยที่มีอุดมการณ์เดียวกันสนับสนุน ทำให้ข้าพเจ้าไม่สามารถยอมรับพฤติกรรมของ ๗ พรรคฝ่ายแค้นได้
ดังนั้นข้าพเจ้าจึงสิ้นหวังกับการเมือง สัญญากับตัวเองว่าจะโหวตโนไม่เลือกพรรคการเมืองใดๆ ตลอดชีวิต แล้วก็จะไม่ยินดียินร้ายกับรัฐประหารเพราะไม่สามารถตั้งความหวังกับการรัฐประหารได้อีกต่อไป "วอตเอเวอร์ วิลบี วิลบี อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด" ใครทำอะไรไว้ก็ต้องรับผิดชอบ บรรดาข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ และคณะกรรมการวัตถุอันตรายก็ต้องเตรียมรับกรรมที่กระทำกับคนทั้งชาติ ท่านมะเร็งอาจจะรักท่านและคนที่ท่านรักมากเป็นพิเศษก็ได้นะจ๊ะ.
แมวขาว
พูดถึงนักการเมืองก็ต้องทำใจครับ ไม่มีนักการเมืองประเทศไหนในโลกนี้ที่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ มีดีบ้างไม่ดีบ้างปะปนกันไป เพียงแต่ประเทศไทยนักการเมืองมีปัญหาเยอะกว่าค่าเฉลี่ยที่ควรจะเป็นของโลกใบนี้ การเมืองไทยจึงมีปัญหาทันทีที่มีการเลือกตั้ง แต่จะโทษนักการเมืองฝ่ายเดียวคงไม่ได้ ประชาชนต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยเพราะเป็นผู้เลือก ฉะนั้นจะสิ้นหวังไม่ได้ครับ สิ้นหวังเมื่อไหร่นักการเมืองเลวเข้ามากินชาติจนล่มจมแน่ครับ จากนั้นทหารก็เข้ามารัฐประหาร วนอยู่แบบนี้ไม่จบสิ้น
ขอย้ำขีดเส้นใต้ร้อยเส้น....อย่าสิ้นหวังครับ.
ประกวด
* เวทีประกวด "สาวแสบไทย" ชิง "ไหเพชร"!?
รอบสุดท้ายสามสาวเด็ด...เผ็ด...สวยใส
หมายเลขสี่ "นางสาวมณี หนีแชร์ไกล"!
หมายเลขห้าได้ "นางสาววา น่าไทยเทย"!
* หมายเลขหก "นางสาวช่อ หม้อน้ำยา"!!
สาวปากกล้าคารมเฉียบ "เจี๊ยบ" ยังเฉย
กรรมาธิการ...เอ๊ย! "กรรมการ" ท่านงงเลย
งานไหนเลยหนักใจเล่าเท่างานนี้!?!
* จะใช้โหวตก็ไม่ใช่ "สภาชวน"
หรือขบวน "ฮ่องเต้ทอน" กลัวจรหนี
ท้ายที่สุดผุดทางเลี่ยง "เสี่ยงเซียมซี"!!
เพี้ยง! เลขสี่...เฮ้ย! นี่ "หก" ตกกระเด็น!
* "คอนางงาม" ตาม "คอหวย" ซวยกันเละ
โอ้โฮเฮะ...ได้ "เลขหก" ตกเห็นเห็น
กรรมการ "สิระ" ห้ามไว้ใจเย็นเย็น
หกกระเด็นเป็น "ตกรอบ" หลุดกรอบไป!!
* แต่กรรมการ "เสรี" ปรี่เข้าเบรก!
อย่าโหวกเหวกดัง "เฟกนิวส์" ทำฉิวใหญ่
ต้องให้ "ช่อ" จ่อรับรางวัลไป
"จิรายุ" ยุรับได้เลย...สาวงาม!!!
** "ไหเพชร" เป็นรางวัลแห่งความ "ตอแหล" ไม่มีแน่...ครับ.
นายเชิงชาย

ที่มา: นสพ.ไทยโพสต์ ฉบับวันที่ 30 พ.ย. 2562
News Code: g:thaipost g:agency g:paper p:tpd v:paperl

Comment
Related