วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ข่าวภูมิภาค : 7 กรกฎาคม 2563

 07 ก.ค. 2563 06:24 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

อำนาจเจริญสร้างอาชีพประชาชนสู้ภัยโควิด-19
พันเอก ชัยพฤษ์ กองสมบัติ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.อำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดโครงการประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจในสัญญาประชาคม เพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดอง กิจกรรม สื่อมวลชน สัมพันธ์ สร้างเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ในช่วงวิกฤติโควิด-19 โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่ อ.เสนางคนิคม ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ที่บริเวณศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านสมสะอาด หมู่ที่ 5 ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ สร้างเสพริมอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ในช่วงการแพร่ระบาดขอเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.อำนาจเจริญ ได้จัดกิจกรรมสร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย โดยการให้เครือข่ายมวลชนสัมพันธ์ เรียนรู้วิธีการทำเห็ดฟางดองเตี้ย โดยมี นายวีระ คุณาพันธ์ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านน้ำท่วม หมู่ที่ 13 ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ พร้อมกับ นางสาว จุฑารัตน์ สุวะศรี ปราชญ์เพื่อความมั่นคง (ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์และส่งเสริมอาชีพ)เป็นผู้สาธิต และฝึกปฏิบัติการการทำเห็ดฟางกองเตี้ยให้กับเครือข่ายมวลชนสัมพันธ์ พื้นที่ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ
-->
ททท.นำเที่ยวไหว้พระสุขกายสุขใจที่นราธิวาส
นางสาวนวพร ชัวชมเกตุ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนราธิวาสนายสมนึก ละฆัง ประธานเครือข่ายชาวพุทธฯ จ.ยะลา และนักท่องเที่ยวสายบุญ จำนวน40คน ร่วมถวายเทียนพรรษาเพื่อทำนุบำรุงศาสนา ในกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวไหว้พระสุขกาย สุขใจ สไตล์New Mormal @นราธิวาส ที่วัดชลธาราสิงเห อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อให้เกิดภาพการเดินทางท่องเที่ยวกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจ และอยู่ภายใต้มาตรการความปลอดภัยด้านป้องกันโรคและสุขอนามัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว โดยมีการถวายเทียนพรรษาและทำบุญ ในวันเข้าพรรษา ที่วัดชลธาราสิงเห หรืออีกชื่อหนึ่งว่า วัดพิทักษ์แผ่นดินไทยเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองขอบชาวอำเภอตากใบ จ.นราธิวาส มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์พรมแดนไทย-มาเลเซีย และเป็นการสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยว เรียนรู้ ประวัติศาสตร์วัดแห่งนี้ที่มีในตำนาน นอกจากนี้ยังพาชมพิพิธภัณฑ์ที่มีความสำคัญตั้งแต่สมัยอดีต ฟังสำเนียงเจ๊ะเหสำเนียงดั้งเดิมที่หาฟังได้ยากของคนในพื้นที่ ลิ้มลองอาหารถิ่นขึ้นชื่อ ชมสินค้าโอท็อป เช่น ปลากุเลาเค็มที่ขึ้นชื่อในอำเภอตากใบ ชมผ้าทอพื้นเมือง ของชุมชนวัดชลธาราสิงเห เดินชมสะพานคอย100ปี รวมถึงได้ชมวิถีริมทะเลของชุมชนเกาะยาว เป็นต้น

ที่มา: www.naewna.com
News Code: loc g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

Comment
Related