วันอังคารที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

นร.รัษฎาตรัง เฮ ทรูหนุนเรียนออนไลน์ใช้เน็ตฟรี

 14 ก.ย. 2563 11:54 น. | หมวดหมู่ การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

วันที่ 14 กันยายน 2563 ที่ห้องประชุมโรงเรียนรัษฎา ต.คลองปาง อ.รัษฎา จ.ตรัง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การใช้งานแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ “VLEARN” ระหว่างโรงเรียนรัษฎา กับบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัด(มหาชน) นำโดยนายมานพ นานอน ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎา และ นายปกรณ์ เพชรคง Regional Operations Manager Regional Management บริษัททรูคอร์ปเรชั่น จำกัด(มหาชน) เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของสถานการณ์โลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เช่นเดียวกับระบบการศึกษาที่ต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะที่ปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน เกิดเป็นแนวคิด ทักษะแห่งอนาคตใหม่ การเรียนรู้ยุคดิจิทัล ซึ่งประสานการทำงานผ่านแพลตฟอร์มและช่องทางออนไลน์ต่างๆ เตรียมความพร้อมแก่สถานศึกษา และบุคลากรในอนาคต มุ่งสู่พันธกิจในการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบันให้ได้มาตรฐานและมีศักยภาพในการแข่งขัน
สำหรับกิจกรรมวันนี้ทางทรูได้มาร่วมทำข้อตกลงพร้อมแจกซิมทรูมูฟเรียนที่บ้านฟรีให้แก่นักเรียน พร้อมเล่นเกมส์รับของที่ระลึกให้แก่นักเรียน ในส่วนของสัญญาณเน็ตทรูสามารถใช้กับสัญญานเน็ตของทรูได้ฟรีทุกพื้นที่ อย่างเช่น ร้านสะดวกซื้อ 7-11 ช้อปทรู ส่วนโรงเรียนได้ติดตั้งสัญญาณไปแล้วกว่า 10 โรงเรียนใน 10 อำเภอ ในพื้นที่ จังหวัดตรัง
นายปกรณ์ เพชรคง Regional Operations Manager Regional Management บริษัททรูคอร์ปเรชั่น จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า วันนี้ทางทรูบริษัทคอร์เปอเรชั่นมาร่วมทำข้อตกลงความร่วมมือในการเข้าถึง แพลตฟอร์มของบริษัทซึ่งจะมีส่วนในการสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ ทรูพัฒนาเพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี และการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งที่บริษัทมีนโยบายเข้ามาอยู่ร่วมใช้งาน ในส่วนของ 5G เป็นช่องทางเข้าถึงส่วนหนึ่งที่เป็นตัวเชื่อมเข้าสู่แพลตฟอร์มขณะนี้ ซึ่งเรามีนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนเรื่องการศึกษาซึ่งมีความพร้อมของคณาจารย์ และตอนนี้เราเข้าสู่โรงเรียนใหญ่ๆเพื่อให้เห็นวอลลุ่มว่าเรามีการใช้งานมาก หลังจากนี้ที่เราเข้าโมเดลดีแล้วจะขยายเป็นรูปแบบสู่อนาคต ซึ่งในพื้นที่ตอนนี้ที่เราลงมีหลายพื้นที่ได้แก่ จ.สงขลา จ.พัทลุง จ.นครศรีธรรมราช จ.ตรัง จ.ปัตตานี ในส่วนของการใช้สัญญาณเนตจะมี 2 ส่วน คือในส่วนที่นักเรียนใช้เชื่อมต่อกับมหาลัย นักเรียนจะสามารถใช้กับอินเทอร์เน็ตธรรมดาได้หรือจะใช้จากโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ได้
นายมานพ นานอน ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนรัษฎา กล่าวว่ารู้สึกมีความภาคภูมิใจและดีใจแทนนักเรียนที่ได้มีโอกาสพัฒนาในส่วนของระบบเทคโนโลยีกับการเรียนรู้ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบการออนไลน์ที่ให้ทางโรงเรียนได้สลับวันมาเรียนแบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่มในช่วงนั้น ซึ่งก็ประสบปัญหาอยู่บ้างในส่วนของออนไลน์ ส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ในเรื่องของอินเตอร์เน็ตด้วย จะพบปัญหาเพราะเด็กไม่สามารถที่จะเข้าถึงระบบประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ และบางพื้นที่ระบบอินเตอร์เน็ตของชุมชนก็มีแต่การใช้ก็ไม่ประสบความสำเร็จ เมื่อมีทรูเข้ามาช่วยสนับสนุนทำให้ระบบของอินเตอร์เน็ตดีขึ้นกว่าเดิม สำหรับโรงเรียนรัษฎามีนักทั้งหมด 1,200 คน จะมีนักเรียนจาก จ.นครศรีธรรมราชเข้ามาเรียนที่นี่เยอะกว่า

ที่มา: www.siamrath.co.th
News Code: loc g:siamrath g:agency p:wsr v:netnews

Comment
Related