วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ปภ.เผย18จังหวัดประสบวาตภัยสถานการณ์คลี่คลาย ไม่พบผู้บาดเจ็บ-เสียชีวิต

 08 มิ.ย. 2564 09:35 น. | หมวดหมู่ การช่วยเหลือประชาชน
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

8 มิถุนายน 2564 รายงานตั้งแต่วันที่ 4 - 8 มิถุนายน 2564 เวลา 06.00 น. มีพื้นที่เกิดวาตภัย น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ 18 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง แพร่ พะเยา ตาก พิจิตร อุดรธานี หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สกลนคร อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา สระบุรี สุราษฎร์ธานี และปัตตานี รวม 52 อำเภอ 81 ตำบล 200 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 1,089 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต ส่วนในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดวาตภัยใน 2 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี และระนอง รวม 6 อำเภอ 6 ตำบล 7 หมู่บ้าน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่ง ปภ. ได้ร่วมกับจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้ว
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานสถานการณ์มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย เริ่มมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยในห่วงวันที่ 4 มิถุนายน 2564 จนถึงปัจจุบัน (8 มิถุนายน 2564 เวลา 06.00น.) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากลมกระโชกแรง น้ำไหลหลาก และดินสไลด์ รวม 18 จังหวัด 52 อำเภอ 81 ตำบล 200 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 1,089 หลัง ไม่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต แยกเป็น
-->
ภาคเหนือ 6 จังหวัด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง แพร่ พะเยา ตาก และพิจิตร รวม 12 อำเภอ 15 ตำบล 30 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 44 หลัง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด สกลนคร อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ และนครราชสีมา รวม 37 อำเภอ 62 ตำบล 166 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 1,033 หลัง
ภาคกลาง 1 จังหวัด ได้แก่ สระบุรี รวม 1 อำเภอ 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 2 หลัง
ภาคใต้ 2 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี และปัตตานี รวม 2 อำเภอ 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนเสียหาย 10 หลัง
ส่วนในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดวาตภัยใน 2 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี และระนอง รวม 6 อำเภอ 6 ตำบล 7 หมู่บ้าน ดังนี้ อุบลราชธานี เกิดวาตภัยในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสิรินธร อำเภอสว่างวีระวงศ์ อำเภอเขื่องใน อำเภอเหล่าเสือโก้ก และอำเภอดอนมดแดง รวม 5 ตำบล 6 หมู่บ้าน ระนอง เกิดวาตภัยในพื้นที่อำเภอเมืองระนอง รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน
ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วทุกจังหวัด ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้านเรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และ สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง
แฟ้มภาพ

ที่มา: www.naewna.com
News Code: loc g:naewna g:agency p:wnn v:netnews

Comment