วันศุกร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ททท.ใต้ลุยแผนท่องเที่ยวปี'63 ดัน'ชุมพร'เมืองรองดาวรุ่ง เจาะกลุ่มนักเที่ยว Gen Y

 01 ธ.ค. 2562 04:29 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ทวีลาภ การะเกด
เมื่อเร็วๆ นี้ ที่โรงแรมนานาบุรี อ.เมือง จ.ชุมพร นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดการประชุมแถลงทิศทางการตลาดท่องเที่ยวให้ ผู้ประกอบการและพันธมิตรที่เกี่ยวข้องรับทราบแนวทางการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 ซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคใต้ ร่วมกับ ททท.สำนักงานชุมพรจัดขึ้น เพื่อชี้แจง สร้างความเข้าใจ รวมทั้งขอความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ในการหาแนวทางเชิญชวนนักท่องเที่ยวจากจังหวัดและจากภูมิภาคใกล้เคียง ให้เข้ามาท่องเที่ยวในชุมพรมากขึ้น ททท.ภูมิภาคภาคใต้ จึงจัดทำแผนด้านการตลาดและวางแผนงานให้สำนักงานในประเทศเชิงลึก เพื่อเจาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวให้ตรงเป้าหมายในแต่ละจังหวัด ให้นักท่องเที่ยวได้รับความพึงพอใจ และกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมากขึ้น
นายนิธี ศรีแพร ผู้อำนวยการ ททท.ภูมิภาคภาคใต้ เปิดเผยว่า สถานการณ์ท่องเที่ยว ในภาคใต้ในช่วงเดือนมกราคม-กันยายน 2562 มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในภาคใต้ร้อยละ 72.33 หรือ 39,562,530 คน/ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.28 มีรายได้เข้าสู่ภาคใต้ 639,339.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.63 มีการใช้จ่ายเฉลี่ย 16,160.24 บาท/คน/ทริป เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.50 ซึ่ง ททท.ภูมิภาคภาคใต้ มีเป้าหมายรายได้ช่วงเดือนมกราคม-ธันวาคม 2562 คือ 896,057.41 ล้านบาท มีรายได้จริงคือ 639,339.85 ล้านบาท ส่วนเป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวคือ 53,886,891 คน/ครั้ง มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวจริง 39,562,530 คน/ครั้ง จังหวัดที่นักท่องเที่ยวเข้าไปมากที่สุดคือภูเก็ต พังงา กระบี่ สงขลา และสุราษฎร์ธานี ซึ่งถือเป็นเมืองหลักที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเกือบ 80% ของภาคใต้ ที่เหลืออีก 20% เป็นเมืองรองอย่างนครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง ซึ่งชุมพรเป็นเมืองรองดาวรุ่งที่มีอัตราการเติบโตของนักท่องเที่ยวและรายได้จากการท่องเที่ยวดีพอสมควร
"ทิศทางดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวปี 2563 ททท.จะเน้น 3 เรื่องใหญ่ๆ คือ 1.การกระจายการเดินทางของนักท่องเที่ยวสู่จังหวัดที่เป็นเมืองรอง 2.เพิ่มค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวด้วยสินค้ามูลค่าสูงหรือประสบการณ์ท่องเที่ยว 3.เพิ่มความเชื่อมั่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเมืองชายแดนใต้ ภายใต้แนวคิด "ชีพจรลง South Wow ทุกสไตล์" แบ่งเป็น จากภูผาสู่มหานที ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ฯ, เท่งชวนเที่ยว คอน ลุง ตรัง (นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง), กินหลากหลายสไตล์หลายวัฒนธรรม สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส, Rhythm Run & Roi ภูเก็ต กระบี่ พังงา สมุย และยังมีโครงการ Andaman Go Green เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการอนุรักษ์ ภายใต้แนวคิด ชีพจรลง South เรารักษ์เล
น.ส.ญาติกา แก้วบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานชุมพร เปิดเผยว่า ช่วงเดือนมกราคมกันยายน 2562 มีคนเข้ามาท่องเที่ยวในชุมพร 1,202,301 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ร้อยละ 0.36 และชุมพรยังอยู่ในลำดับที่ 45 เหมือนปี 2561 ส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวช่วงเดียวกันคือ 5,877.29 ล้านบาท อยู่ในลำดับที่ 25 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่อยู่ในลำดับที่ 26 สำหรับปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยวจะเชื่อมโยงโครงการ Thailand Riviera ตามแผนแม่บท พ.ศ.2560-2564 คือ 1.ส่งเสริมให้ชุมพรเป็นศูนย์การคมนาคมเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและการให้บริการประชาชน 2.เพิ่มขีดความสามารถการขนส่งทางอากาศ 3.ส่งเสริมให้เกิดธุรกิจและบริการการดำน้ำครบวงจร 4.ส่งเสริมให้เกิดงานมหกรรมและกิจกรรมด้านกีฬาที่สร้างชื่อเสียงสอดคล้องกับการท่องเที่ยวเชิงกีฬา เพื่อให้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพด้านกีฬาและผู้ติดตามให้มากขึ้น และ 5.พัฒนาพื้นที่จัดกิจกรรมเชิงสาธารณะของเมืองและจังหวัด เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
"แผนดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวปี 2563 ของ ททท.ชุมพร จะดำเนินตามโครงการ 'ชุมพร... แน่นอนเรื่องทะเล' โดยเฉพาะช่วง Low Season เดือนตุลาคม-ธันวาคม ที่ชุมพร ยังถูกมองว่าเป็นเพียงเมืองผ่าน ไม่เหมาะแก่การท่องเที่ยว จำเป็นต้องนำเสนอจุดเด่นคือความสวยงามใต้ทะเลชุมพรมากขึ้น โดยเจาะกลุ่มเป้าหมายคือกลุ่ม Gen Y (วัยทำงานตอนต้น) ให้มาสัมผัสอาหารทะเล ฉลามวาฬ แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล และวิถีชีวิตชาวประมง ผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ จัด Media / Agent Fam Tip และร่วมกับพันธมิตรจัดเทศกาลกาแฟ Robusta@Chumphon"
น.ส.ญาติกากล่าวต่ออีกว่า ด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย จะร่วมกับพันธมิตรจัดแพคเกจเสนอขายในงาน Consumer Fair ต่างๆ และร่วมกับพันธมิตรจัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝน เช่น ชิมอาหารทะเล สัมผัสวิถีชีวิตชาวประมง เป็นต้น นอกจากนั้น ยังมีโครงการสนับสนุนงานประเพณีในพื้นที่คือ งานแห่พระแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง ลุ่มน้ำหลังสวน งานเทิดพระเกียรติกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ งานโลกทะเลชุมพร และงานวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์ โดยให้คำแนะนำปรึกษา เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านตลาดการท่องเที่ยวแก่พันธมิตร และจัดทำคู่มือ แผนที่ท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวในพื้นที่
นายสนิทกล่าวว่า ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ ททท.และผู้ประกอบการท่องเที่ยวได้มีการพบปะพูดคุย เสนอปัญหาและแนวทางแก้ไขร่วมกัน หากมีสิ่งใดที่ภาครัฐคือจังหวัดชุมพรจะสามารถให้การสนับสนุนได้จังหวัดก็พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เพื่อให้การท่องเที่ยวของ จ.ชุมพร ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน
การแถลงทิศทางการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวในภาคใต้ปี 2563 ของ ททท.ภูมิภาคภาคใต้ครั้งนี้ เชื่อแน่ว่าคงมีส่วนผลักดันการท่องเที่ยวของ จ.ชุมพร ที่เคยถูกมองว่าเป็นแค่ทางผ่านลงไปจังหวัดต่างๆ ในภาคใต้ ให้ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา

บรรยายใต้ภาพ
นิธี ศรีแพร
สนิท ศรีวิหค
ญาติกา แก้วบริสุทธิ์

ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 2 ธ.ค. 2562 (กรอบบ่าย)
News Code: loc trav g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcd v:paperl

Comment
Related