วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

วิจัยพบวิธีแก้ผล'ลองกอง'เน่าเร็ว

 30 ก.ค. 2563 05:56 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ใช้อบโอโซนยืดอายุได้14วัน
ยะลา - นายโสภณัฐ คงศรีประพันธุ์ อาจารย์มหา วิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี หัวหน้าโครงการ "การทดสอบเชิงพาณิชย์ สำหรับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมโอโซนเพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาลองกองจ.ยะลา" โดยการสนับสนุนของสนง.คณะกก.ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เผยว่า สมัยก่อนลองกองราคาดีหน้าสวนขายก.ก.ละ 20-30 บาท คัดเกรดก.ก.ละ 40-50 บาท ขายปลีกก.ก.ละ 100 บาท แต่หลายปีที่ผ่านมาราคาตกต่ำขายก.ก.ละ 2-4 บาท ประกอบกับปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ไม่มีพ่อค้ามารับซื้อและกดราคา ผลผลิตล้นตลาด ทำให้เกษตรกรตัดลองกองทิ้งไปปลูกทุเรียนแทนเพราะได้ราคาดีกว่า
อย่างที่อ.บเตง แทบไม่มีลองกองให้เห็นแล้ว และที่ปลูกอยู่ไม่ได้บำรุงรักษาปล่อยตามธรรมชาติ อีกอย่างปลูก 8-10 ปีถึงจะออกลูก เกษตรกรมองว่าอาจไม่คุ้มค่า
ในปี 2561 ในจ.ยะลามีพื้นที่เพาะปลูกลดลงร้อยละ 1.41 จากเดิมในปี 2560 ปลูก 34,453 ไร่ ลดลงเหลือเพียง 33,968 ไร่ โดยเฉพาะในอ.เบตง ลดลงถึงร้อยละ 25.53 เดิมปลูก 1,880 ไร่ ในปี 2560 เหลือเพียง 1,400 ไร่ในปี 2561 ปัญหาสำคัญของลองกองคือเก็บไว้ได้ไม่นานจะร่วงและเน่าง่าย พบว่ามีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ประเภทเชื้อรา 1 ชนิด ยีสต์ 6 ชนิด และแบคทีเรีย 2 ชนิด จึงใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมโอโซนใช้ลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์และสารเคมีตกค้าง รวมถึงป้องกันการเสื่อมสลายและการเน่าเสีย
"นวัตกรรมโอโซน เป็นเทคโนโลยีสะอาด ปลอดภัยจากสารเคมี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สามารถพัฒนาผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อให้มีคุณภาพสูง เกรด A และ B ชะลอการเน่าเสีย สามารถยืดอายุการเก็บได้อีกประมาณ 14 วันจากเดิมที่เก็บได้แค่ 2-3 วัน ซึ่งทางคณะผู้วิจัยสามารถผลิตเครื่องโอโซนได้เองราคาประมาณ 4-5 หมื่นบาท โดยร่วมมือกับโรงงาน แทนที่จะสั่งซื้อมาจากประเทศจีน เมื่อเสียแล้วซ่อมไม่ได้ต้องซื้อใหม่อย่างเดียว"

ที่มา: นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 31 ก.ค. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: g:khaosod g:agency g:paper g:mati p:ksd v:paperl

Comment
Related