วันศุกร์ที่ 05 มิถุนายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ลงเครื่อง4สนามบินโล่งขึ้น

 22 ต.ค. 2562 02:58 น. | หมวดหมู่ เศรษฐกิจ และการสร้างรายได้
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

'กระบี่-นราฯ-บุรีรัมย์-สุราษฎร์' ทย.ยิ้มแฉ่งได้งบประมูลขยาย
รายงานข่าวจากกรมท่าอากาศยาน (ทย.) แจ้งว่า ทย.ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณปี 63 จำนวน 5,800 ล้านบาท ซึ่งใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาถือเป็นอีกหนึ่งปีที่ได้รับงบประมาณในการลงทุนโครงการใหม่หลายโครงการมากขึ้นสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันการขนส่งด้านอากาศ สำหรับงบฯปี 63 ทย. มีโครงการลงทุนหลัก ๆ ใน 4 ท่าอากาศยาน วงเงินรวมกว่า 3.6 พันล้านบาท ได้แก่ 1.ท่าอากาศยานกระบี่ โครงการก่อสร้างทางขับขนาน (แท็กซี่เวย์) ระยะทาง 3 กิโลเมตร (กม.) วงเงิน 1,350 ล้านบาทจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินได้มากขึ้น จาก 10 เที่ยวบินต่อชั่วโมง (ชม.) เป็น 25 เที่ยวบินต่อชม.
รายงานข่าวจาก ทย. แจ้งต่อว่า 2.ท่าอากาศยานนราธิวาสโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสาร (เทอร์มินอล) หลังใหม่ วงเงินประมาณ 800 ล้านบาท เพื่อขยายขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร จากปัจจุบัน 8 แสนคนต่อปีเป็น 1.7 ล้านคนต่อปี ปัจจุบันท่าอากาศยานนราธิวาสมีผู้โดยสารกว่า 2 แสนคน แต่ต้องเร่งดำเนินการขยายไว้รองรับเพราะช่วงเทศกาลฮัจญ์มี ผู้โดยสารชาวมุสลิมมาใช้บริการจำนวนมาก ขณะเดียวกันยังรองรับการเปิดเที่ยวบินใหม่จากประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซียด้วย 3.ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ โครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร (เทอร์มินอล) แห่งที่ 2 วงเงินประมาณ 775 ล้านบาท เพื่อขยายขีดความสามารถรองรับผู้โดยสาร จาก 8 แสนคนต่อปีเป็น 1.7 ล้านคนต่อปี
รายงานข่าวจาก ทย. แจ้งด้วยว่า 4.ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี ได้แก่ โครงการปรับปรุงขยายห้องผู้โดยสารขาออกและติดตั้งสะพานเทียบเครื่องบิน พร้อมระบบนำจอด วงเงิน 200 ล้านบาท รองรับ ผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นจาก 2.3 ล้านคนต่อปี เป็น 3.5 ล้านคนต่อปี ปัจจุบันผู้โดยสารอยู่ที่ 2.16 ล้านคน นอกจากนี้ยังมีโครงการขยายลานจอดเครื่องบิน วงเงิน 500 ล้านบาทซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับเครื่องบินได้มากขึ้น จากเดิม 5 ลำ เป็น 11 ลำ
รายงานข่าวจาก ทย. แจ้งอีกว่าโครงการลงทุนพัฒนาท่าอากาศยานทั้ง 4 แห่ง เป็นไปตามแผนพัฒนาท่าอากาศยาน ทย. ระยะ 10 ปี (ปี 60-69) คาดว่าจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ประมาณ ปลายเดือน ต.ค. 62 หลังจากผ่านการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี 63 วาระที่ 1 จากสภาผู้แทนราษฎรแล้ว จากนั้นจะเริ่มลงนามสัญญากับผู้ชนะประมูลได้ในเดือน ก.พ.-มี.ค. 63 ก่อนดำเนินการก่อสร้างประมาณเดือน เม.ย. 63.

ที่มา: นสพ.เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 22 ต.ค. 2562
News Code: g:dailynews g:agency g:paper p:dnd v:paperl

Comment
Related