วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

ทางคนทางข่าว: ร่วมพัฒนาบุคลากร

 16 ต.ค. 2563 05:57 น. | หมวดหมู่ การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

รศ.ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อม ปรมินทร์ หะยะมิน ผอ.วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาส ผศ.ดร.จำนงค์ จุลเอียด ผอ.วิทยาลัยเกษตร ร่วมลงนาม MOU การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ รองรับการเปิดหลักสูตรใหม่ และทดแทนการเกษียณอายุราชการ ที่ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ อ.เมืองนราธิวาส

ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 17 ต.ค. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcd v:paperl

Comment
Related