วันอาทิตย์ที่ 07 มิถุนายน พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

สอศ.จัดใหญ่ "มหกรรมอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้"

 03 พ.ย. 2562 16:30 น. | หมวดหมู่ การศึกษา
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ ได้จัดงานมหกรรมวิชาชีพอาชีวศึกษาจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2-3 พ.ย.62 ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา โดยจัดแสดงนิทรรศการทางวิชาการ ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ นิทรรศการครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 62 การฝึกอบรมวิชาชีพ และการจัดนิทรรศการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคยะลา
นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการก.ศึกษาธิการ รักษาราชการเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา กล่าวว่า สอศ. ได้ให้ศูนย์พัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนใต้ จัดงานมหกรรมวิชาชีพอาชีวศึกษา เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานด้านส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาชีพ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคงและแสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ที่ดีในการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพของ สอศ. ที่มีต่อสังคม ชุมชน โดยมีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สอศ. ในเขตจังหวัดภาคใต้ นักเรียน นักศึกษาในสถาบันปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม นักเรียนแกนประถมศึกษา มัธยมศึกษา ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่สนใจการศึกษาด้านวิชาชีพ สถานประกอบการที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสถานศึกษาสังกัด สอศ. ภาคใต้ทั้งอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน รวมถึงศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอ ของสถานศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 23 ศูนย์ ที่มาร่วมฝึกอบรมวิชาชีพให้กับผู้สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งมีรายวิชาที่น่าสนใจ เช่น การติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ การทำพวงกุญแจวิศวกรรมสมัยใหม่ การทำเรือกอแระด้วยผ้าปาเต๊ะ การจักสานด้วยเส้นใยพลาสติก การทำช่อบูเก้ การทำอาหารญี่ปุ่น (ทาโกะยากิ) การทำน้ำแข็งไมโลลาวา การทำขนมผูกรัก ฯลฯ ทุกรายวิชาสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ทันที หรือเป็นการเพิ่มเติมความรู้ใหม่ เพื่อเป็นงานอดิเรก
นายณรงค์ กล่าวว่า ปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการเรียนอาชีวศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะตอบโจทย์ปัญหาการตกงานได้ตรงจุด สามารถทำงานได้ทันทีหลังจบการศึกษาในแต่ละระดับ และเรียนเพิ่มเติมจนถึงระดับปริญญาได้เช่นเดียวกับการศึกษาสายสามัญ นอกจากนี้ อาชีวศึกษายังมีรูปแบบการเรียนการสอนที่นอกเหนือจากหลักสูตรปกติ คือ หลักสูตรการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น ซึ่งเหมาะกับผู้ที่ต้องการฝึกทักษะเฉพาะทางเพื่อเข้าทำงานทันที เช่น การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ การซ่อมเรือเจ็ทสกี การประกอบอาหารในเรือเดินทะเล การเดินสายไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ

ที่มา: www.siamrath.co.th
News Code: edu g:siamrath g:agency p:wsr v:netnews

Comment
Related