วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ชีพจรทั่วไทย

 07 เม.ย. 2564 05:14 น. | หมวดหมู่ วัฒนธรรม และวิถีชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

*...สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ พ่อเมืองนนทบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม และนำกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดี เนื่องในวันจักรี ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีหัวส่วนราชการ และตัวแทนส่วนราชการเข้าร่วมพิธี ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี
*...สุกิจ พัฒนพงศ์ นายอำเภอรามัน จ.ยะลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมร่วมกับ ผู้บริหารวิทยาลัยชุมชน จ.ยะลา และส่วนราชการ จัดกิจกรรม มาแก แลนา ณ โกตา โครงการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์อัตลักษณ์ชุมชนโกตาบารู ที่ลานข้าวชุมชนบาโงตาแย ต.โกตาบารู อ.รามัน จ.ยะลา
*...วีระศักดิ์ เครือเทพ นักวิชาการคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการกระจาย อำนาจให้ อปท. ได้เชิญชวนบุคลากรงานจัดเก็บภาษี ที่ปฏิบัติงานใน อปท.ทั่วประเทศ ร่วมสัมมนาวิชาการ "เทคนิควิธีพัฒนารายได้ท้องถิ่นภายใต้สภาวะวิกฤต" ในวันที่ 23 เมษายน ที่ห้องประชุมอมรินทร์ โรงแรมเอส ดี อเวนิวปิ่นเกล้า กทม. เพื่อถ่ายทอดเทคนิควิธีพัฒนารายได้ให้กับบุคลากรท้องถิ่น
*...ร.อ.อธิพงษ์ มณีแก้ว ปลัดอาวุโส รักษาราชการแทนนายอำเภอบ้านหมี่ พร้อมด้วย พระครูโสพัตนคุณ เจ้าอาวาสวัดพุน้อย ต.ชอนม่วง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี มอบเงินจำนวน 14,000 บาท ช่วยเหลือ ส้มซ่า วิลัย อายุ 85 ปี บันเลขที่ 64 หมู่ 1 ต.บางพึ่ง เหยื่อพายุฤดูร้อน โดยหลังคาและของใช้ในบ้านเสียหายทั้งหมด และกองพัน ปจว.ร่วมกับจิตรอาสาและชาวบ้านบางพึ่ง ช่วยกันซ่อมแซมบ้านผู้ได้รับความเสียหายจากพายุ

บรรยายใต้ภาพ
สุจินต์ ไชยชุมศักดิ์
วีระศักดิ์ เครือเทพ

ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 8 เม.ย. 2564 (กรอบบ่าย)
News Code: g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcd v:paperl

Comment