วันอาทิตย์ที่ 07 มีนาคม พ.ศ.2564 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ราชกิจจานุเบกษาเผยคำสั่งศบค.จัดโซนสีพื้นควบคุม-เฝ้าระวังโควิด-19

 22 ก.พ. 2564 20:49 น. | หมวดหมู่ การยกระดับคุณภาพชีวิต
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

ราชกิจจานุเบกษาคลอดคำสั่ง 'ศบค.' จัดโซนสีพื้นที่ควบคุมระดับสถานการณ์แพร่ระบาดของ 'โควิด-19 '
เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 3/2564 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่เฝ้าระวัง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งระบุบัญชีรายชื่อจังหวัดที่กำหนดระดับของพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ประกอบด้วย พื้นที่ควบคุม 8 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร ตาก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม
พื้นที่เฝ้าระวังสูง 14 จังหวัด คือกาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชุมพร นครนายก นราธิวาส พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ยะลา ระนอง ระยอง สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี
พื้นที่เฝ้าระวัง 54 จังหวัดคือ กระบี่ กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรีชัยนาท ชัยภูมิ เชียงราย เชียงใหม่ ตรัง ตราด นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี ปัตตานี พะเยา พังงา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ภูเก็ต มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ลพบุรี ลำปาง ลำพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สระแก้ว สิงห์บุรีสุโขทัย สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อ่างทอง อำนาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี อุบลราชธานี
ติดตามข้อมูลทั้งหมดได้ที่นี่

ที่มา: www.dailynews.co.th
News Code: pol g:dailynews g:agency p:wdn v:netnews

Comment