วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 peaceMOVING FORWORD TO PEACE
logo

ใส่คำค้นที่ท่านต้องการค้น ในช่องสีฟ้าด้านล่าง

'พล.อ.วัลลภ'เดินหน้าพูดคุยสันติสุข

 26 ก.ค. 2563 07:28 น. | หมวดหมู่ การเจรจาเพื่อสันติ
Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Google+

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ที่โรงแรมซีเอส ปัตตานี พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หัวหน้าคณะพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ และคณะทำงาน เดินสายลงพื้นที่ชายแดนภาคใต้เป็นครั้งที่ 2 เพื่อพบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังแลกเปลี่ยนกับกลุ่มต่างๆ หลังจากหยุดชะงักจากสถานการณ์โควิด-19 ก่อนจะนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดจากทุกกลุ่มมาประเมิน เพื่อนำไปสู่การดำเนินการพูดคุยครั้งต่อไป
พล.อ.วัลลภกล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อรับฟังข้อมูลนำไปวิเคราะห์ ประมวลให้เป็นเสียงของภาคประชาสังคมในพื้นที่ทั้งหมด ว่ามีความต้องการอย่างไร อย่างไรก็ตาม ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาแม้มีปัญหาในเรื่องการเดินทาง แต่มีการต่อสายพูดคุยกันอยู่ตลอดกับผู้อำนวยทางมาเลเซีย เพื่อไม่ให้หยุดชะงัก โดยในช่วงต้นนี้ยังคงคุยกับกลุ่ม BRN แต่กลุ่ม MaRa pattani หรือกลุ่มอื่นๆ ก็เปิดโอกาสด้วย และในอนาคตตั้งใจพูดคุยให้ครบกับทุกๆ กลุ่ม เพราะจะสามารถรับฟังแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้รอบด้านมากขึ้น
"ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกและสถานการณ์การประกาศหยุดยิงนั้น เราเห็นด้วยกับการหยุดสถานการณ์ความรุนแรงนี้ ซึ่งเรานำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วตรงกับความต้องการของเลขาธิการสหประชาชาติ เพราะหลายประเทศที่มีปัญหาความรุนแรงต่างหันหน้ามาแก้ไขปัญหาโควิดก่อน" พล.อ.วัลลภกล่าว

ที่มา: นสพ.มติชน ฉบับวันที่ 27 ก.ค. 2563 (กรอบบ่าย)
News Code: pol g:matichon g:agency g:paper g:mati p:mtcd v:paperl

Comment
Related